Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES1WOO240157-03 Netwerkgroepen WOO - november

Tijdens de netwerkgroepen wordt er onder gelijkgezinden over overheidsopdrachten overlegd. De stafmedewerkers van DOKO presenteren de topics rond lopende en toekomstige raamovereenkomsten.

Doelstellingen:

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen.

De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie.

Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen.

Doelgroep:

Inkopers van onderwijsinstellingen lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De agenda van de netwerkgroep vind je gepubliceerd van zodra ze gekend zijn.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Deze netwerken worden georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Met lesgever wordt hier bedoeld: de medewerker(s) die vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen het netwerk faciliteert.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 11 november 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Gryson Stefanie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • dinsdag 12 november 2024 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.