Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Sociale stage - leren zich belangeloos inzetten

VSKO - november 2008

Heel wat scholen scheppen voor hun leerlingen vele mogelijkheden om zich in te zetten voor de maatschappij. In deze publicatie focussen we ons op de belangeloze inzet van leerlingen voor diegenen die hulp nodig hebben of vragen (ouderen, anders validen, kansarmen …). In het basisonderwijs zal hierbij de ontmoeting centraal staan terwijl in het secundair onderwijs de belangeloze inzet meer gewicht krijgt. Voor het voorgaande fenomeen gebruiken we de term ‘sociale stage’.

De publicatie wil beginnende scholen op weg helpen én scholen die al bezig zijn. Hiertoe worden tips, suggesties en voorbeelden uit de praktijk gegeven om scholen verder op weg te helpen.

Een eerste deel duidt waarom een sociale stage thuishoort in een katholieke school en hoe ze gerealiseerd kan worden vanuit het eigen opvoedingsproject. Er is ook aandacht voor het juridische aspect. Een tweede deel geeft aandachtspunten voor goede praktijk. Die zijn gebaseerd op interviews met scholen, op een bevraging van de ontvangende sector en op literatuur.

Prijs van het boek: 16 euro (inclusief BTW)

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.