Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/14/04-IND Themadag ‘leerbegeleiding’

Doelstellingen:
 • Theoretische input verwerven rond enkele vooraf gekozen thema’s m.b.t. leerbegeleiding
 • Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden vanuit de deelnemers
 • Bespreken van knelpunten en cases m.b.t. de gekozen thema’s
Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van de vrije internaten die in het verleden de baiscursus motiverende leerbegeleiding volgden

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Leerbegeleiding is een belangrijk deel van de internaatswerking. Daarom is het van belang dat internaatsmedewerkers zich regelmatig verdiepen in bepaalde aspecten van leerbegeleiding om tegemoet te komen aan de noden die er zijn in een steeds veranderende samenleving en onderwijscontext. Beheerders en opvoeders die ooit de basiscursus “motiverende leerbegeleiding” volgden, krijgen de kans om de door henzelf aangegeven aspecten uit te diepen.

Strategie en methode:

Bij inschrijving geven de deelnemers een drietal thema’s op met betrekking tot leerbegeleiding waarin zij zich wensen te verdiepen. Enkele mogelijke thema’s zijn:

   • Plannen en organiseren

   • Het specifieke van de ontwikkeling van het puberbrein

   • Samen met de interne(n) spreken over een schoolrapport

   • Omgaan met faalangst

   • Veel voorkomende leer- en ontwikkelingsstoornissen en hoe ermee omgaan

De deelnemers kunnen ook vooraf  een geslaagd initiatief rond leerbegeleiding opgeven dat ze willen delen met de groep.

De lesgever geeft enkele weken vooraf de thema’s door die op het programma zullen staan. Op de lesdag zelf werken we via  interactieve voordracht aangevuld met praktische oefeningen en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Minimum 2 jaar werkzaam in de internaatswereld.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 19 december 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Van Cauwelaert Justine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 2 maart 2015 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.