Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84146-IND Functioneringsgesprekken in het kader van de loopbaanbegeleiding

Doelstellingen:
  • Na zelfreflectie over de voorbije functionerings- en evaluatiegesprekken bepalen de deelnemers hun eigen werkpunten.
  • Inzicht krijgen in methodes tot een verbetertraject van de functionerings- en evaluatiegesprekken
  • Handvaten verwerven om een goede loopbaanbegeleiding uit te bouwen.
  • Vaardigheden oefenen m.b.t. het houden van functioneringsgesprekken.
Doelgroep:

Beheerders van de vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

De invoering van het ambt van beheerder in 1991 en het ambt van studiemeester-opvoeder in 2009 in vrije internaten, heeft voor gevolg dat de vrije internaten voor hun gesubsidieerde personeelsleden vallen onder het Decreet Rechtspositie. In 2013 werden na de functioneringsgesprekken, de verplichte evaluatiegesprekken een feit.

In deze vorming nemen we onze recente functionerings- en evaluatiegesprekken onder de loep. We gaan op zoek naar de sterke punten en de knelpunten. We bepalen onze werkpunten als leidinggevende en krijgen input over methodes om aan een verbetertraject te werken. We bekijken hoe we ook hoe we aan goede loopbaanbegeleiding kunnen opzetten voor onze personeelsleden.

Strategie en methode:

Interactieve voordracht, zelfreflectie, mogelijkheid tot vraagstelling, uitwisseling, mogelijkheid tot trainen van vaardigheden

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 31 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Engelborghs Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Pietersinstituut Internaat (Inschrijven afgesloten)
Koning Albertlaan 70
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 21 april 2015 van 09:30 tot 15:30
Internaat Sint-Aloysius / Peda (Inschrijven afgesloten)
Kolveniersvest 24
2500 Lier (Kaart)
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • donderdag 23 april 2015 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.