Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/14/01-IND Bezinning voor Onderwijsmensen in de Abdij van Averbode

Doelstellingen:

Algemeen: kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Concreter

 • oefenen in stil worden
 • oefenen van een luisterende houding
 • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin

motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt.

Doelgroep:

Alle onderwijsbetrokkenen van alle onderwijssectoren

Aanbieder: VSKO (Dienst opvoedingsproject en pastoraal) en Bezinningscentrum Abdij van Averbode
Inhoud:

De begeleider werkt het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs’ inhoudelijk uit vanuit de eigen spiritualiteit of specialiteit, concretiseert het, plaatst het in de onderwijscontext en brengt het in gesprek. In drie conferenties met een stevige inhoud maak je kennis met de inzichten en de beleving van de begeleider. In het verlengde van die aangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting (onderlinge uitwisseling, gesprek met de begeleider, ontmoeting met de abdijgemeenschap) en tijd voor gebed. Wat er gebeurt, is niet toepassingsgericht maar wel wezenlijk voor je werk in het katholiek onderwijs.

Het programma van Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode ziet er voor 2014-2015 als volgt uit:

 • 21-22 november 2014 – Tom Schellekens – Van Mis-kleun naar Mis-viering
 • 23-24 januari 2015 – Nikolaas Sintobin – Onderscheidend in het leven staan: in de klas, in het persoonlijke gesprek en thuis
 • 27-28 februari 2015 – Veerle Neyens – Gegrepen door hun grote liefde
 • 27-28 maart 2015 – Raymond Minnaert – Geloof in beeld gebracht

Het drukwerk van affiche en programmaboekje is in voorbereiding.

De affiche en brochure worden verspreid als bijlage bij het Forumnummer van september.

Wenst u van affiche en/of brochure extra exemplaren voor uw eigen verspreiding?

In dat geval graag melding van het gewenste aantal per omgaande (ten laatste tegen Pinkstermaandag 9 juni).

Strategie en methode:

Een verblijf van 24 uren in de bezinnende atmosfeer van een abdij is de basiscomponent voor een diepgaande reflectie. Zo is er voor de deelnemers voldoende tijd en een geschikte omgeving om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder de oppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigen werk, om te spreken over het engagement, de vreugde, het worstelen, het zoekend geloven daarin.

De tweedaagse start vrijdagavond om 19 uur met een kennismaking, een eerste conferentie, meditatie en gebed en informeel gesprek met de begeleider en de andere deelnemers. De tweede dag (zaterdag) omvat: in de voormiddag en in de namiddag een conferentie, telkens gevolgd door persoonlijke verwerking instilte; nabespreking in groep met de begeleider; meeleven met de abdijgemeenschap in morgen-, middag- en avondgebed (einde om 19 uur).

Bijkomende info:

Deelnemingsprijs: € 50 voor een midweekend (omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal)

Er is bij aankomst op vrijdagavond geen avondmaal voorzien. Wie toch graag een avondmaal wil, kan dit aanvragen. De kostprijs bedraagt € 5 en men wordt in dat geval verzocht om tegen 18.00 uur in de abdijkerk te zijn voor het avondgebed. De maaltijd sluit aan bij het avondgebed.

De deelnemers brengen zelf lakens/handdoeken mee. Lakens kunnen eventueel worden gehuurd aan € 5.

Wie alleen aan het zaterdagprogramma kan deelnemen, dient dit duidelijk te vermelden bij de inschrijving. De prijs bedraagt dan € 35 (eerste conferentie om 09.15 uur; middag- en avondmaal inbegrepen).

Wie een tweede overnachting wenst, dient vooraf contact te nemen met het bezinnigscentrum.

Inschrijving

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven doe je door – uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het weekend – het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen of de gegevens te mailen naar Bezinningscentrum, Abdijstraat 1, 3271 Averbode – bezinningscentrum@abdijaverbode.be.

Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan. Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinningscentrum geldt niet als inschrijving.

Het inschrijvingsformulier vind je vanaf het begin van het schooljaar:

- in de elektronische folder op de website pastoraal.vsko.be in de rubriek Vorming > ‘Bezinning voor onderwijsmensen’;

- in de programmabrochure, die elke bestemmeling van het tijdschrift Forum krijgt toegezonden als bijlage bij het nummer van september.

Wie de programmabrochure graag thuis toegezonden krijgt, meldt zich bij: VSKO, Dienst opvoedingsproject & pastoraal, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 71 – fax 02 507 07 76 – pastoraal@vsko.be De informatie verschijnt ook in de elektronische nieuwsbrief van het VSKO voor opvoedingsproject en pastoraal en op het web pastoraal.vsko.be in de rubriek Vorming > Bezinning voor onderwijsmensen.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link. 

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Residentiële tweedaagse ‘midweekend’: van vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagavond 19.00 uur

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Schellekens Tom
Sintobin Nikolaas
Janssens Andreas
Neyens Veerle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Bezinningscentrum Abdij van Averbode (Inschrijven afgesloten)
Abdijstraat 1
3271 Averbode (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 21 november 2014 van 19:00 tot 23:30
  • zaterdag 22 november 2014 van 07:00 tot 19:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 23 januari 2015 van 19:00 tot 23:30
  • zaterdag 24 januari 2015 van 07:00 tot 19:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 27 februari 2015 van 19:00 tot 23:30
  • zaterdag 28 februari 2015 van 09:00 tot 19:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • vrijdag 27 maart 2015 van 19:00 tot 23:30
  • zaterdag 28 maart 2015 van 09:00 tot 19:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.