Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/14/02-M08-Ind Professionalisering pedagogisch begeleiders over de inhouden van ‘Tijdsbeheer' in ProfS

Doelstellingen:

Pedagogische begeleiders spelen een belangrijke rol in de continue professionele ontwikkeling van schoolhoofden. Zij zijn betrokken in de initiële opleiding ProfS door het begeleiden van reflectiegroepen en inhoudelijke modules maar zorgen ook voor verdere begeleiding van het schoolteam en van individuele schoolleiders na ProfS. Door goed geïnformeerd te zijn over wat in de gemeenschappelijke modules aan bod komt, kunnen zij van deze inzichten gebruik maken zowel in de initiële vorming als bij latere begeleidingsinterventies. Dit vergroot de effectiviteit van de opleiding en doet het aanbod aansluiten bij reële praktijksituaties in de verdere begeleiding.

Doelgroep:

We richten ons in de eerste plaats op de pedagogische begeleiders van het basisonderwijs die zich willen informeren over het aanbod in ProfS.  We willen dit aanbod ook openstellen voor pedagogische begeleiders uit het secundair onderwijs die willen kennismaken met dit aanbod.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) in samenwerking met PBDKO
Inhoud:

We vertrekken van de inhouden van de module zorgbeleid voor de derdejaars ProfS-deelnemers: De focus ligt op bewustwording en confrontatie met de thema’s tijd, gedrevenheid, perfectionisme, geven en ontvangen, prioriteiten en planning. Daarop bouwen we voort naar concepten, tips en vaardigheden. Methodisch vertrekken we vanuit de concrete beleving/ervaring van de deelnemers om op een dynamische, interactieve manier daaruit concepten en tips te halen. We werken met dynamiserende ervaringsoefeningen, gerichte reflectieopdrachten en groepsdiscussie. Daarnaast worden handvatten aangereikt en schema’s voor prioriteiten en planning. Er worden tips gegeven voor het omgaan met tijdverstoorders en het managen van de omgeving. We zoeken naar het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie op langere termijn. In dit traject voor leidinggevenden wordt steeds getracht te focussen op een groeiend besef van de effecten van het eigen timemanagement op het tijdsgebruik en het welzijn van de andere medewerkers.

Bijkomende info:

Karina Verhoeven,Marita Stas en Martine Van Obbergen zijn nascholers van de modules rond communicatie.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 7 juni 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Stas Marita
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij (Afgelast)
Drongenplein 27
9031 Drongen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 8 juni 2015 van 09:30 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.