Aanmelden
Laden…

Even geduld...

88140 PBDKO ICT-ondersteuning: welke strategie en materiaal kan door ons gebruikt worden?

Doelstellingen:
  • de pedagogische begeleiders introduceren in de manier van werken van I2O.
  • de pedagogische begeleiders maken kennis van het materiaal beschikbaar vanuit I2O.
  • de pedagogische begeleiders voorbereiden op het ondersteunen van een traject zoals I2O.
Doelgroep:

pedagogische begeleiders

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. SNPB
Inhoud:

de ondersteuners van het project I2O 

  • geven een inleiding op de werking van het project I2O in de scholen
  • introduceren de gebruikte materialen
  • introduceren de gebruikte strategie om ICT-integratie in de scholen te ondersteunen
  • duiden wat werkt en wat niet werkt met praktijkvoorbeelden
Strategie en methode:

interactieve werkvorm

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.