Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/14/02-M09-Ind Vorming ervaren reflectiegroepbegeleiders

Doelstellingen:

Reflectie is een essentieel instrument om als directeur jezelf en je werk constructief kritisch te blijven benaderen. Reflecteren kan men leren én verdiepen door samen met collega’s stil te staan bij concrete praktijkproblemen. Er wordt zowel gekeken naar je eigen functioneren als naar de werksituatie zelf. Hierdoor krijg je concrete handvatten aangereikt om je praktijkprobleem opnieuw of anders aan te pakken en word je bewuster van jezelf en van de factoren die in je praktijk meespelen. Dit doet je groeien in professionaliteit.

 

Iedereen rond de tafel is actieve deelnemer, iedereen „leert? aan de ervaring van de anderen. Ook het afstemmen op praktijksituaties van anderen is een kans om je eigen begeleidende, coachende vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd zet het aan tot reflectie op je eigen praktijk.

 

Deze reflectiegroepen worden begeleid door diocesane pedagogische begeleiders.

 

Om over de diocesen heen een gelijkaardige visie en aanpak in het begeleiden van deze reflectiegroep te realiseren, hebben we in samenwerking met het PBDKO (pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs) een trainingstraject voor reflectiegroep begeleiders opgezet. Dit is ondertussen uitgegroeid tot een tweedaagse voor beginnende reflectiegroep begeleiders en een tweedaagse voor ervaren reflectiegroep begeleiders eind augustus.  In juni voorzien we een follow-up dag waar de begeleiders eigen cases kunnen inbrengen begeleid door ervaren externe begeleiders . Doorheen het jaar kunnen de diocesen een beroep doen op supervisie.

 

Deze intense samenwerking biedt een zinvol perspectief in de verdere professionalisering van directeur. De diocesane pedagogische begeleidingsdiensten zorgen voor verdere ondersteuning die niet los staat van wat in deze initiële opleiding aan bod komt.

Doelgroep:

Deze tweedaagse  in augustus is gericht op pedagogische begeleiders die de initiële training voor reflectiegroep begeleiders hebben gevolgd en die bij voorkeur een ProfS reflectiegroep begeleiden.

Pedagogische begeleiders die de initiële training volgden en buiten ProfS met reflectiebegeleiding bezig zijn en zich verder willen professionaliseren zijn ook welkom

We richten ons op pedagogische begeleiders basisonderwijs die betrokken zijn bij de ProfS opleiding.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. PBDKO
Inhoud:

Als thema kozen we dit jaar: ‘hoe gepast omgaan met methodieken, energizers in de reflectiegroepen’  ( bv. bij het starten of  afronden van een reflectiegroep, hoe het gesprek kan verdiepen, hoe de groep als groep op metaniveau kan aan bod komen…).

Bijkomende info:

Ilse Smet is staflid van de counselor/coach opleiding aan (fms)focus on emotion, zij is trainer bij Outward Bound School Belgium en docent in de opleiding opvoeder aan de KDG hogeschool.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 16 augustus 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij (Inschrijven afgesloten)
Drongenplein 27
9031 Drongen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 17 augustus 2015 van 09:30 tot 16:00
    • dinsdag 18 augustus 2015 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.