Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1415/03/076 24e studiedag voor ICT-coördinatoren

Doelstellingen:

De ICT-coördinator op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en ondersteunen in zijn taak via informatieve sessies en getuigenissen van collega’s.

Doelgroep:

ICT-coördinatoren

Aanbieder: Nascholingen ICT van het Vlaams Verbond van het katholiek secundair onderwijs (VVKSO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

De goede werking van de school is afhankelijk van verschillende soorten netwerken: er is het fysieke netwerk dat het leren ondersteunt en anderzijds het sociale, pedagogische netwerk waarin mensen elkaar stimuleren.

Op het technisch vlak denken we aan de uitbouw en de beveiliging van zowel het bekabeld als draadloos netwerk. Collega’s getuigen hoe zij het aanpakken, bedrijven stellen oplossingen voor. Er wordt tijd gemaakt om hierover met elkaar te netwerken.

Maar hoe leren we onze collega’s met al die ICT-middelen omgaan? Dit jaar voorzien we ook een reeks sessies voor de pedagogische ICT-coördinator. We geven een visie en collega’s getuigen vanuit de praktijk: wat werkt, wat zijn struikelblokken. Tijd om ervaringen uit te wisselen.

En wat kunnen we doen als ons netwerk gebruikt wordt om leerlingen te pesten? Concrete voorbeelden van een aanpak.

Deze en nog veel meer thema’s worden behandeld in ruim 40 sessies.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 28 mei 2015 van 09:30 tot 10:00
Een referentiekader voor de ICT-integratie binnen een school - deel 1
Spreker: Pedagogische begeleiding

De digitale evolutie van de laatste decennia heeft het belang van ICT binnen het onderwijs (zowel binnen het lesgebeuren, als binnen de organisatie van een school) sterk doen toenemen.
In deze sessie willen we een eenvoudig referentiekader aanbieden dat de school kan gebruiken voor het uitbouwen van een goed (pedagogisch) ICT-beleid. Er wordt stilgestaan bij 4 pijlers, nl. visie op ICT binnen onderwijs, deskundigheid, digitaal materiaal en infrastructuur. Een efficiënte ICT-integratie is enkel mogelijk indien deze 4 pijlers in balans zijn. We benadrukken dat innovatie en ICT-integratie niet enkel de verantwoordelijkheid is van “de” ICT-coördinator (PIC en of TIC), maar een opdracht voor de volledige school. Het beleid speelt binnen dit verhaal een heel belangrijke rol.

Windows 10 - deel 1
Spreker: Microsoft

Kennismaking met de nieuwigheden in Windows 10.

Wat houdt Software Defined Networking (SDN) in voor scholen?
Spreker: Dell

Wat houdt u vandaag de dag bezig?
Beheer uw netwerk, voorkom calamiteiten. We bekijken software defined networking voor scholen en het voordeel van de nieuwe Wireless standaard.

Converged campus: verenigen van wired en wireless
Spreker: Prodata Systems

Het HP Converged Campus Netwerk verhaal integreert wired en wireless in één gesimplifïeerd netwerk. Deze uniformisatie legt focus op snelheid, productiviteit, vertrouwen, kost efficïentie en veiligheid met netwerk controle en automatie als doel. Het betreft een manier van denken en doen voor scholen, scholengemeenschappen, hoge scholen, maar ook kleine scholen kunnen er verhaal in zien.

Een visieverhaal over printing
Spreker: HP - Signpost

Gebruiken we wel de juiste aanpak en strategie voor printing?

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
donderdag 28 mei 2015 van 10:10 tot 10:40
Een referentiekader voor de ICT-integratie binnen een school - deel 2
Spreker: Pedagogische begeleiding

Vervolg van deel 1.

Windows 10 - deel 2
Spreker: Microsoft

Kennismaking met de nieuwigheden in Windows 10, vervolg deel 1.

De Wifi-oplossing van Proximus
Spreker: Proximus

De inhoud zal later worden toegevoegd.

Hoe een netwerk uitbouwen met een beperkt budget?
Spreker: VZW KOR Hoogstraten

Heb je een beperkt budget op school, maar wens je toch een zo goed mogelijk functionerend computernetwerk, dan zijn er enkele pistes om te besparen. In deze sessie worden enkele mogelijkheden bekeken met voorbeelden van configuraties en beeldmateriaal van enkele scholen.

Centraal beheer van switchen met HP Intelligent Management Center (IMC)
Spreker: Van Roey

Vanuit het grafisch overzicht kun je onmiddellijk het gehele netwerk in kaart brengen en snel detecteren waar er zich precies problemen voordoen.
Stel performance monitoring in en controleer of je switchen al dan niet (te) zwaar belast worden.
Mits een add-on kan je zelfs je switchen beheren vanop remote locaties (via VPN).
Ook voor andere merken.

Aanbod workshops sessie 1 deel 3
donderdag 28 mei 2015 van 11:10 tot 11:40
ICT-integratie: getuigenis over de aanpak en groei in een middenschool
Spreker: Middenschool Kindsheid Jesu Hasselt

ICT-integratie is een geleidelijk proces met vele facetten: geleidelijkheid zonder dwang, de vakgroepwerking, opleiding collega's om daarna viraal te werken vanuit de basis …
Een verhaal van hoe wij het aanpakken in de middenschool Kindsheid Jesu.

Anti-cyberpesten - deel 1
Spreker: KOsh Herentals

De ‘referentieleerkrachten anti-cyberpesten’ uit de Kempische regio vinden elkaar in een ervaringsgroep. Er is plaats voor overleg, aftoetsen van basisideeën en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden. De groep heeft de steun van de RCCU Turnhout, enkele ex¬perten en krijgt coaching van Gie Deboutte (internationaal expert inzake pest- en cyberpestbeleid).
In deze dubbele sessie wordt het anti-cyberpestprogrogramma en concrete voorbeelden en de aanpakvoorgesteld.

De evolutie van Wifi en de keuzes die een school moet maken + demo
Spreker: Aruba

In de ICT verandert alles razendsnel, en dat geldt zeker ook voor draadloze netwerktechnologie. Ben u soms het noorden kwijt bij bepaalde termen? Wat moet je kiezen: een controller-based of controller-less architectuur? Welke keuzes maak ik om op een eenvoudige en beheerbare manier wifi uit te rollen in onze school? Hoe beantwoord ik op een veilige manier aan de on-line behoefte van leerlingen en leerkrachten? Aangevuld met een live demo probeert deze sessie een antwoord te geven.

Proximus: Het nieuwe netwerkaanbod (Fiber en VDSL oplossing)
Spreker: Proximus

Voor scholen wordt de uploadcapaciteit steeds belangrijker en hiermee is rekening gehouden in het nieuwe aanbod.

Netwerk inventarisatie en management. Faciliteer efficiëntie
Spreker: Lansweeper

Een compleet overzicht over het school netwerk is onontbeerlijk geworden. Ontdek hoe Lansweeper de middelen aanreikt om het bos door de bomen te zien.
Leg zonder client-side installaties een volledige en dynamische inventaris aan. Beheer het netwerk door middel van rapportering, alarmering, remote asset mangament, AD management, software en licentie beheer, asset lokalisatie ...   
Vereenvoudig het netwerkbeheer, automatiseer routine taken, win tijd, bespaar op middelen. Kortom, faciliteer efficiëntie.

Aanbod workshops sessie 1 deel 4
donderdag 28 mei 2015 van 11:50 tot 12:20
Interactieve werkvormen en (spiekvrij) digitaal evalueren in een draadloos klasnetwerk
Spreker: Rhombus

Er bestaan verschillende “classroom management systemen” om in de klas (mobiele) studentenapparaten zoals grafische rekenmachines, laptops en tablets draadloos te beheren en het gebruik te controleren. In deze sessie tonen we hoe er interactieve werkvormen gehanteerd kunnen worden, en hoe leraren hun toetsen  digitaal kunnen organiseren. 

Anti-cyberpesten - deel 2
Spreker: KOsh Herentals

Vervolg van de deel 1.

De grootste beveiligingslekken op schoolnetwerken blootgelegd en hoe ze te voorkomen
Spreker: Scholengemeenschap Lucerna Antwerpen

Door de grote opkomst van Smartphones en BYOD is het nu gemakkelijker dan ooit om een aanval (MITM, DHCP starvation, DNS spoofing ...) uit te voeren. In deze sessie bespreken we kort hoe deze aanvallen werken en hoe je je (vaak zonder hardwarevereisten) ertegen kunt wapenen als school.

Beheer van laptops, taplets en smartphones: draadloos@school met Netgear
Spreker: Netgear

NETGEAR toont in deze sessie zijn betaalbare en betrouwbare oplossingen voor het beheer en beveiligen van laptops, tablets en smartphones.

Exablox: een unieke Network Attached Storage (NAS) oplossing voor scholen
Spreker: Switchpoint

De inhoud van deze sessie wordt later toegevoegd.

Aanbod workshops sessie 1 deel 5
donderdag 28 mei 2015 van 13:20 tot 13:50
Cel ICT-coördinatoren op schoolgemeenschapsniveau, drie schoolgemeenschappen getuigen - deel 1
Spreker: Drie schoolgemeenschappen

Door de digitale evolutie van de laatste decennia is het belang van ICT binnen het onderwijs (zowel binnen het lesgebeuren, als binnen de schoolorganisatie) sterk toegenomen. Daarnaast is de complexiteit van en het aantal technologieën exponentieel gestegen. Samenwerking en centralisering van ICT-coördinatie kan hier een antwoord op bieden. In het licht van de BOS (Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting) wordt binnen deze sessie, na een korte introductie rond ITIL, 3 praktijkvoorbeelden gepresenteerd van 3 scholengroepen/scholengemeenschappen waar ICT-coördinatie nu al centraal georganiseerd wordt. Hun werking wordt voorgesteld, alsook de voor- en nadelen en de (mogelijke) moeilijkheden die tijdens het veranderingsproces ervaren werden.

Hoe activeer je jouw collega’s om deel te nemen aan interne ICT-nascholingen?
Spreker: Sint-Lievenscollege Gent

Onze school zet sterk in op het navormen van de leerkrachten met als doel de ICT-integratie te bevorderen en verbeteren. Tijdens deze naschormingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een aantal Microsoft tools waaronder Office MIX.

Wireless 2.0 : een praktijkvoorbeeld in het Xaveriuscollege Borgerhout
Spreker: Ferranti

In deze sessie bespreken we het traject dat het Xaveriuscollege aflegde richting Wireless 2.0. Verneem hoe zij een nieuw netwerk creëerden met de juiste performantie, klaar om nieuwe omgevingen te ondersteunen, inclusief BYOD.
Hoe de ICT coördinator betere gebruikers ondersteuning kan leveren door een eenvoudiger netwerkbeheer.
Hoe zij een netwerk creëerden dat in lijn ligt met de cloud strategie van de school, inclusief Microsoft Office 365.

Next generation firewalls op onderwijsmaat - Dell Sonicwall
Spreker: PerfICTtion

Het aantal gebruikers, devices en internetapplicaties groeit permanent en de vraag naar meer internetresources stijgt exponentieel zowel voor leerkrachten als leerlingen. Hoe bewaar je de controle over toegang, gebruik en bandbreedte van zowel leerlingen als leerkrachten zonder dat je bottlenecks creëert en/of inboet op veiligheid en gebruikerscomfort? 

Wifi-trends in 2015 door Kappa Data
Spreker: Kappadata

Deze sessie toont hoe Kappa Data inspeelt op the Internet of Things en BYOD.

Aanbod workshops sessie 1 deel 6
donderdag 28 mei 2015 van 14:00 tot 14:30
Cel ICT-coördinatoren op schoolgemeenschapsniveau, drie schoolgemeenschappen getuigen - deel 2
Spreker: Drie schoolgemeenschappen

Vervolg van deel 1.

eTwinning
Spreker: Talentenschool Turnhout

eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken na registratie de eTwinning tools om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en internationale projecten met hun leerlingen uit te voeren.

VDI-getuigenis: een stand van zaken
Spreker: Broederschool Sint-Niklaas

Hoe kan je VDI met Hyper-V implementeren in je bestaande schoolstructuur. (demo)  Wat zijn de voor- en nadelen van deze VDI-oplossingen.  Wat zijn onze ervaringen (ict en leerkrachten) na 1 jaar VDI in onze computerklas.  

Single Channel en het belang ervan bij de AC standaard
Spreker: Educorner

Met de huidige generatie, zijnde de AC standaard 802.11ac Wave 1,  beschikken we over kanalen van 80MHz. Hiermee is er slechts een kanaal in het  5GHz  spectrum beschikbaar zonder gebruik te maken van Dynamic Frequency Selection (automatische kanaalkeuze).  De DFS-kanalen houden echter een risico in. Ze worden automatisch door het systeem gekozen, maar aangezien ze in een frequentieband zitten waar ook bijvoorbeeld radarsystemen zich in bevinden, moeten de AP’s een nieuwe frequentie kiezen op het moment dat ze een radar denken te detecteren. Kort samengevat betekent dit dat u met een Multi Channel oplossing uw nieuw aangekochte access point niet ten volle kan gebruiken gezien u verplicht bent om deze ofwel op een lagere bandbreedte  in te stellen ofwel  een toegeving zal moeten doen op de stabiliteit. 

Video via het Netwerk, binnen en buiten de school
Spreker: Dialog

Video’s makkelijk maken, opslaan, beveiligd delen, zoeken en vinden, nu of later, overal.

Aanbod workshops sessie 1 deel 7
donderdag 28 mei 2015 van 15:00 tot 15:30
demo van hoe allerlei Microsoft oplossingen kunnen helpen een digitale klas op te zetten - deel 1
Spreker: Microsoft

In deze sessie wordt getoond hoe leerlingen en leerkrachten met verschillende Microsoft oplossingen kunnen samenwerken. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van Office 365 voor Onderwijs, OneNote for Teachers, Office Mix en enkele interessante Windows Apps om zo de connected classroom te creëren.

esafetylabel: zit je school op het goede spoor?
Spreker: Talentenschool Turnhout

Zit je school op het goede spoor met eSafety? Beoordeel je infrastructuur, beleid en praktijk en ontvang je op maat gemaakte actieplan en verdien het eSafety label voor je school.

Cyberbedreigingen bij scholen
Spreker: Eddy Willems – G Data

Tijdens deze lezing neemt Eddy Willems je mee in de geschiedenis van malware. Hij geeft je een kort overzicht van malware en cyberbedreigingen. Tesamen met het publiek zal Eddy de methodes beschrijven die gebruikt worden in aanvallen naar bedrijven en scholen toe en mogelijke toekomstige aanvallen. Andere topics zijn malware op mobiele toestellen en tablets en de mogelijke beveiligingsproblemen bij BYOD. Hij beschrijft ook waarom het noodzakelijk is dat het ganse schoolnetwerk moet voorzien worden door een gecentraliseerde beveiligingsoplossing en waarom sommige andere oplossingen (vb: images, standaardbeveiliging, etc) niet altijd werken. Na de presentatie heb je de mogelijkheid om vragen te stellen over beveiliging en de gerelateerde problemen.

Valkuilen voor het draadloos netwerk
Spreker: The Network Factory

Wireless Netwerk is met de opkomst van mobiele toestellen niet meer weg te denken in uw school maar ervaring leert dat er veel valkuilen en aandachtspunten zijn bij het aanleggen of uitbreiden van een draadloos netwerk.
We bekijken enkele van deze valkuilen en aandachtspunten en toetsen deze aan de praktijk implementatie bij het IVV Sint-Vincentius in Gent.
Tijdens deze sessie wordt duidelijk hoe The Network Factory & Ruckus u kunnen helpen met uw wireless implementaties.

Getuigenis van een masterplan ICT-infrastructuur - deel 1
Spreker: Sint-Pietersinstituut Turnhout

ICT staat of valt met de netwerkinfrastructuur. Het netwerk is een nutsvoorziening geworden. Getuigenis van een masterplan ICT-infrastructuur: volledige vernieuwing van netwerkbekabeling, netwerkkasten, actieve componenten (switchen, Wifi, servers, SAN, UPS, internetverbinding …) en domeinstructuur van een schoolcampus.
Verhaal van het afgelegde traject in het Sint-Pietersinstituut met bijzondere aandacht voor de voorbereiding en de gemaakte keuzes. Daarmee staat of valt zo’n groot project. Deze voorbereidingen worden getoond en verduidelijkt.

Aanbod workshops sessie 1 deel 8
donderdag 28 mei 2015 van 15:40 tot 16:10
Demo van hoe allerlei Microsoft oplossingen kunnen helpen een digitale klas op te zetten - deel 2
Spreker: Microsoft

Vervolg van deel 1.

Gebruik van audiovisueel archiefmateriaal in de klas
Spreker: VIAA

Ben jij vaak op zoek naar Vlaams audiovisueel materiaal op maat van het onderwijs? VIAA is met de steun van het Departement Onderwijs volop bezig aan de ontwikkeling van het onderwijswebplatform Testbeeld, dat leerkrachten toegang biedt tot audiovisueel materiaal van de openbare omroep, regionale omroepen en cultuur- en erfgoedinstellingen (o.a. musea en archieven). Meer informatie omtrent de aanpak en inhoud van Testbeeld en hoe je het zelf kunt gebruiken en naar je hand zetten, krijg je tijdens deze sessie.

3D - printing: mogelijkheden en beperkingen
Spreker: Tripodmaker

De mogelijkheden, maar tevens ook de beperkingen van de verschillende 3D printing technologieën zijn vaak niet gekend. In deze presentatie van Tripodmaker wordt duidelijk welke technologieën welke oplossingen bieden. Daarnaast geven we een overzicht wat je nu effectief kunt meenemen naar de klaslokalen in functie van het doelpubliek.

Netwerkmoment rond openbare aanbestedingen: zo doen wij het
Spreker: VVKSO

De bevindingen van de focusgroep worden meegedeeld en er is gelegenheid om binnen een kleine groep ervaringen en vragen uit te wisselen.

Getuigenis van een masterplan ICT-infrastructuur - deel 2
Spreker: Sint-Pietersinstituut Turnhout

Vervolg van deel  1 met  gelegenheid tot vragen stellen.

Demo van de mogelijkheden van Dootab
Spreker: Signpost

 Zie http://www.dootab.be/.

Strategie en methode:

Van deze sessie wordt geen cursustekst voorzien, wel een uitgebreide presentatie.

Bijkomende info:

projectleider: marc.vanacker@vsko.be

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ga dan naar onze facebookpagina Nascholing ICT of volg @NascholingICT op Twitter.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’
of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

NIEUW

Voorwaarde:

Geen


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 20 mei 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60 Euro
Lesgever: Van Acker Marc
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info ICT-projecten: +32 2 507 07 66 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Thomas More Mechelen (Inschrijven afgesloten)
Jan Pieter de Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 28 mei 2015 van 09:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.