Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84142-M03-team Profs+: Training en coaching van communicatievaardigheden. Het functioneringsgesprek en de directie voorbereiding ervan.

Doelstellingen:

De effectiviteit van functioneringsgesprekken verhogen door:

 • inzicht in de opbouw van het gesprek
 • verhogen van de vaardigheden die je als leidinggevende nodig hebt
 • een accurate voorbereiding.
Doelgroep:

Directeurs en leden schoolbestuur van een scholengemeenschap basisonderwijs van het VSKO.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De opbouw van het functioneringsgesprek.

 • De concrete voorbereiding:
  • Wat is mijn boodschap aan deze leerkracht en hoe ga ik die brengen?
  • Hoe kunnen ook leerkrachten goed voorbereid naar het gesprek komen?
 • De verschillende fasen van het gesprek:
  • Wat is de betekenis van die verschillende fasen?
  • Hoe kan ik die realiseren, wat is mijn rol?
  • Welke interventies kunnen bijdragen tot een zinvol gesprek?
  • Wat als het moeilijk gaat?
Strategie en methode:
 • We hebben gekozen voor veilige oefenvormen en bruikbare handvatten.
 • Tijdens de sessies doorlopen we de verschillende fasen van het functioneringsgesprek.
 • Per fase is er bondige achtergrondinformatie, gekoppeld aan oefening en nabespreking.
 • De oefeningen zijn vooral individueel en in kleine groepjes.
 • Concreet gaat het over:
  • Zorgzaam contact maken
  • Vanuit brede reflectie komen tot heldere thema’s
  • Luisteren met aandacht
  • Hulpregels voor heldere feedback
  • Gespreksinterventies die helpen om 
   • helderheid en diepgang in het gesprek te brengen
   • de trappers niet te verliezen als het moeilijk wordt
   • in contact blijven als het heel moeilijk wordt
Bijkomende info:

Sessie 1 en 2 hebben we nodig om het hele functioneringsgesprek te doorlopen.

Deze kunnen op 1 dag of gespreid in twee halve dagen binnen een redelijke termijn.

Een derde sessie is mogelijk. Voor deze sessie is geen input voorzien. We blikken dan samen terug op ervaringen, positieve en moeilijke.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
 • De projectleider of nascholer neemt na inschrijving via www.nascholing.be contact op voor concrete afspraken.
 • De deelnemers bepalen zelf de locatie en de data worden in samenspraak afgesproken.
 • Deze nascholing is enkel voor VSKO-leden.

Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (3 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.