Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83142-M03-Team 1 + 1 = ? Over hoofdrekenen

Doelstellingen:
 • Je verwerft inzicht in de leerlijn hoofdrekenen
 • Je maakt afspraken over hoofdrekenen op schoolniveau
 • Je maakt kennis met een brede didactiek voor het automatiseren van de tafels
 • Je leert interactieve werkvormen toepassen.
Doelgroep:

Schoolteams lagere school

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek basisonderwijs (VVKBaO) - Marleen Duerloo i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Sessie 1: 1 + 1 = ? (4u.) (nascholer + team van de lagere school)

 • Inzicht verwerven in de leerlijn hoofdrekenen.
 • Maken van afspraken op schoolniveau.
 • Kennismaken met een nieuwe (?) didactiek voor het automatiseren van de tafels.
 • Kennismaken met interactieve werkvormen en een aanpak om snel en vlot te leren hoofdrekenen.

Eventueel aangevuld met bijeenkomst kernteam (2u.) (nascholer + kernteam)

 • Feedback geven op de uitgeprobeerde actitviteiten.
 • Ondersteuning bieden bij de verdere implementatie en de verdere planning.
 • Inhoudelijke en didactische vragen van de school beantwoorden.
Strategie en methode:
 • Er wordt gewerkt met het leerplan wiskunde vanuit concrete opdrachten. 
 • In de reflectie op de oefeningen bespreken we de gelijkenissen en verschillen met de eigen aanpak.
Bijkomende info:
 • Het leerplan wiskunde is vereist aanwezig.
 • De sessie vindt plaats op school.
 • Voor een  bijeenkomst met het kernteam (2 u.) betaalt u € 380,00.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Gelieve bij de inschrijving drie voorkeurdata voor de sessie met het team te vermelden. De definitieve bevestiging van data gebeurt in juni.

Inschrijven: graag vóór 31 mei 2014.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 760,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.