Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314F-module 1 Studiedag: Kinderen en jongeren met een diep verstandelijke beperking en autisme.

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven beeldvorming over diep verstandelijke beperking in combinatie met autisme. Verder krijgen zij handvaten aangeboden voor de communicatie met deze kinderen en jongeren.

Doelgroep:

Alle personeelsleden binnen buitengewoon onderwijs. Ook CLB-medewerkers zijn welkom.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Informeren over: *beeldvorming: hoe uit het zich hebben van een diep verstandelijke beperking in combinatie met autisme/ *hoe optimaliseer je de communicatie van deze kinderen en jongeren met een diep verstandelijke beperking en autisme.

Strategie en methode:

Lezing.

Bijkomende info:

Sprekers: Steven Degrieck, Jarymke Maljaars

Contactpersoon: Anneleen Penne: multiplus.buo@vsko.be, 016 32 59 04

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw en actualisering

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 24 februari 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Degrieck Steven
Maljaars Jarymke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Thermotechnisch Instituut (Inschrijven afgesloten)
Kasteelpark Arenberg 41
3001 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 6 maart 2015 van 10:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.