Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314M-Ind Studyvisit Dene Magna

Doelstellingen:
 • Een visie op leren ontwikkelen.
 • De basisprincipes van intern professionaliseren via observeren, reflecteren en coachen verkennen.
 • De school tijdens een driedaagse studiereis bezoeken.
 • Individueel en gezamenlijk reflecteren op het bezoek.
 • Individueel en gezamenlijk betekenis geven aan het bezoek.
 • Vanuit de gegeven betekenis acties plannen rond observeren, reflecteren en coachen in de eigen school.
 • Zich verdiepen in observatie-, reflectie- en coachingsvaardigheden.
 • Nagaan hoe een professionaliseringsbeleid rond observeren, reflecteren en coachen kan geïmplementeerd worden.
Doelgroep:

Directies en leidinggevenden, beleidsmakers onderwijs

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) in samenwerking met de verbonden en diensten van het VSKO
Inhoud:

Het project biedt deelnemers de kans om de school te bezoeken, zich te verdiepen in observatie-, reflectie- en coachingsvaardigheden en na te gaan op welke manier een beleid rond observeren, reflecteren en coachen in de school kan geïmplementeerd worden.

Strategie en methode:

Het nascholingstraject spreidt zich over 6 dagen.

Dag 1: input over Dene Magna, input over observeren, reflecteren en coachen. Interactief verwerken.

Dag 2 – 4: bezoek aan Dene Magna met reflectie op wat men observeert.

Dag 5: verwerken van het bezoek in een aanzet tot implementatie binnen de eigen school.

Bijkomende info:

DNI werkt in Europese cursussen al jaren samen met Dene Magna, een Engelse public school gesitueerd in de buurt van Gloucester. De school wordt door de inspectie beschouwd als een van de beste in Engeland. Drie keer na elkaar kregen zij van de inspectie: ‘outstanding’

De school werkt vanuit een doorleefde ‘visie’ op leren, waarbij observeren en geobserveerd worden, reflecteren en coachen gebruikt worden om het leren te optimaliseren.

Het project biedt deelnemers de kans om de school te bezoeken, zich te verdiepen in de visie van de school en zich vaardiger te maken in observeren, reflecteren en coachen.  Het project zet de deelnemers aan om na te denken hoe een beleid rond observeren, reflecteren en coachen in de school kan geïntroduceerd en geïmplementeerd worden.

Dag 1: basisprincipes van observeren, reflecteren en coachen en kennismaking met de werking van Dene Magna

Dag 2 - 3 - 4: study visit

Dag 5: reflecteren hoe een visie op leren kan geïntroduceerd worden vanuit observeren, reflecteren en coachen.

Sessies: 12 sessie(s)
Kwalificatie:
 • Directeurs kunnen beroep doen op het vormingsfonds voor directeurs.
Voorwaarde:
 • Bereid zijn het volledige traject mee te volgen.
 • Pedagogisch begeleiders van het VSKO betalen € 100,00 EURO minder.

Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 3 februari 2015 inschrijven en tot en met woensdag 21 januari 2015 uitschrijven.
Bijdrage: 900,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 10 februari 2015
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:00
  • dinsdag 10 maart 2015
   Dene Magna Abenhall Rd, Mitcheldean GL17 0DU Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 11 maart 2015
   Dene Magna Abenhall Rd, Mitcheldean GL17 0DU Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 12 maart 2015
   Dene Magna Abenhall Rd, Mitcheldean GL17 0DU Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • vrijdag 13 maart 2015
   Dene Magna Abenhall Rd, Mitcheldean GL17 0DU Gloucestershire (kaart)
   van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 28 april 2015
   DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 12:30 (Afgelast)
  • dinsdag 28 april 2015
   Rozenberg SO Rozenberg 2 2400 Mol (kaart)
   van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.