Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314Q-M01-Ind Basisvorming coachen

Doelstellingen:

De deelnemer

 • verwerft achtergrondinformatie rond coachen;
 • krijgt kaders aangereikt rond coachen;
 • krijgt input rond coachen;
 • oefent tijdens de eerste sessie de aangebrachte inhouden in;
 • probeert het geleerde tussen de sessies uit in de eigen praktijk;
 • versterkt het geleerde in professionele leergemeenschappen o.a. via collegiale consultatie en intervisie.
Doelgroep:

individuele personeelsleden, leidinggevenden en schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De deelnemers maken kennis met modellen rond het gekozen thema, proberen dit uit in een veilige omgeving en later in de eigen context. Het geleerde wordt versterkt in de terugkomsessie.

Strategie en methode:
 • Deze vorming bestaat uit twee sessies waarbij in de eerste sessie de theoretische kaders aangebracht worden en er praktisch geoefend wordt rond coachen.
 • Er is met enige tussentijd een tweede sessie waarbij de reeds opgedane praktijkervaring teruggekoppeld wordt.
Bijkomende info:

 

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:

Minimaal 12 deelnemers en bereid zijn om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 18 maart 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 19 maart 2015 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 2 april 2015 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.