Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314Q-M01-team Basisvorming coachen

Doelstellingen:

De deelnemer

 • verwerft achtergrondinformatie rond coachen;
 • krijgt kaders aangereikt rond coachen;
 • krijgt input rond coachen;
 • oefent tijdens de eerste sessie de aangebrachte inhouden in;
 • probeert het geleerde tussen de sessies uit in de eigen praktijk;
 • versterkt het geleerde in professionele leergemeenschappen o.a. via collegiale consultatie en intervisie.
Doelgroep:

individuele personeelsleden, leidinggevenden en schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De deelnemers maken kennis met modellen rond het gekozen thema, proberen dit uit in een veilige omgeving en later in de eigen context. Het geleerde wordt versterkt in de terugkomsessie.

Strategie en methode:
 • Deze vorming bestaat uit twee sessies waarbij in de eerste sessie de theoretische kaders aangebracht worden en er praktisch geoefend wordt rond coachen.
 • Er is met enige tussentijd een tweede sessie waarbij de reeds opgedane praktijkervaring teruggekoppeld wordt.
Bijkomende info:

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1140,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (4 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.