Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314Q-M03-Team Je eigen praktijk onderzoeken

Doelstellingen:

De deelnemer:

 • zet de eigen beginsituatie en de context van   zijn school ivm praktijkonderzoek in kaart;
 • verwerft informatie hoe praktijkonderzoek werkt;
 • krijgt het kader van Nancy Dana aangereikt   rond praktijkonderzoek;
 • oefent tijdens de eerste sessie de   aangebrachte inhouden in;
 • doet een eigen praktijkonderzoek;
 • versterkt het geleerde vanuit professionele leergemeenschappen.
Doelgroep:

individuele personeelsleden, leidinggevenden en schoolteams

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De deelnemers maken kennis met het model voor praktijkonderzoek van Nancy Dana en zetten hun eigen praktijkonderzoek op  in de eigen context. In de terugkomsessie wordt via het principe van effectieve professionele leergemeenschappen het geleerde gedeeld en versterkt.

Strategie en methode:
 • Deze professionalisering bestaat uit twee sessies waarbij in de eerste sessie de theoretische kaders aangebracht worden en er praktisch geoefend wordt in praktijkonderzoek.
 • Er is met enige tussentijd een tweede sessie waarbij de reeds opgedane praktijkervaring teruggekoppeld wordt.
Bijkomende info:

Rond deze materie wordt door DNI in Malaga een internationale Erasmus+-cursus georganiseerd. (info erasmusplus@vsko.be - http://int.nascholing.be).

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op http://int.nascholing.be.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1140,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (5 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.