Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82140-TEAMwachtlijst Datagebruik in het kader van kwaliteitsontwikkeling - Verantwoord datageletterdheid ontwikkelen voor en in scholen

Doelstellingen:

De deelnemers kunnen het belang van het aanwenden van verschillende data voor het scholen/scholengemeenschapsbeleid onderschrijven.

Ze verzamelen (relevante) databronnen i.f.v. de gekozen focus en kunnen deze naar waarde evalueren.

Ze kunnen de verschillende databronnen (kwantitatief en kwalitatief) correct lezen en interpreteren.

Ze kunnen de databronnen aanwenden in functie van het schoolbeleid en de kwaliteitsontwikkeling.

Ze verspreiden het geleerde naar het schoolteam.

Doelgroep:
  • We richten ons op kernteams van een school/scholengemeenschap bestaande uit enkele mensen van het beleidskader: algemeen directeurs, coördinerend directeurs, directeurs, adjunct-directeurs en (andere) beleidsmedewerkers (bestuurders, kwaliteits- en zorgcoördinatoren, TA, …). Daarnaast kan het interessant zijn een ICT-coördinator en/of een secretariaatsmedewerker, vertrouwd met databeheer, te betrekken. Ook geïnteresseerde leraren kunnen hieraan deelnemen.
  • Voor de plenaire sessies zijn naast pedagogische begeleiders eveneens opleiders uit directie- en lerarenopleidingen welkom.

Dit project staat open voor scholen/SG BaO, BuO en SO.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO i.s.m. PBDKO, Universiteit Antwerpen en KULeuven
Inhoud:

Tijdens de plenaire startdag wordt het theoretisch denkkader en de concretisering in het nascholingsproject toegelicht. Tijdens workshops kan men proeven van praktijkverhalen en krijgt men informatie over het datawarehouse van de overheid m.n. het platform ‘mijn school’.

In de 3 schoolsessies gaan we aan de slag met kernteams, die binnen het project groeien in datagebruik en zo de rol als ‘datateam’ opnemen. Op basis van de gekozen focus verzamelen ze databronnen en werken – i.f.v. de gegevens uit de verschillende databronnen – concrete acties uit om het schoolbeleid  versterken.

Tussentijds organiseren we 3 regionale studiedagen voor één of enkele leden van het kernteam. Hier leren we deelnemers omgaan met statistische informatie: lezen en interpreteren (1). Daarnaast wordt een sessie voorzien waarin ze een beperkt aantal statistische bewerkingen leren uitvoeren door een ICT-toepassing (bv. Excel) te gebruiken (2).  Er is ook voldoende aandacht voor communicatie en rapportering binnen het datateam en naar de gehele organisatie (3).

Op de plenaire slotdag willen we presenteren wat we samen geleerd hebben in de verschillende scholen/SG.

Strategie en methode:

Bij dit alles wordt uitgegaan van de concrete ‘data-cultuur’ die de school kenmerkt, op basis van een specifiek instrument (dat mede de basis is voor verdere data-analyse).

TIMING

SESSIES

Woe 24 sept

Vrij 26 sept

Plenaire startdag

Op 2 locaties gespreid over Vlaanderen

Tussen 29/9 en 17/10 

Intakegesprekken in scholen

Week van 3  en 10 nov

Plenaire studiedag (VM statistiek, NM gedifferentieerd aanbod)

Op 5 locaties gespreid over Vlaanderen

Tussen 17/11 en 5/12

Eerste schoolsessie (2 uur aan de slag met het kernteam)

Week van 12 en 19 jan

 

Plenaire studiedag (VM statistiek, NM gedifferentieerd aanbod)

Op 5 locaties gespreid over Vlaanderen

Tussen 26/1 en 13/2

Tweede schoolsessie (2 uur aan de slag met het kernteam)

Week van  9 en 16 maart

 

Plenaire studiedag (VM datacultuur en rapportering, NM gedifferentieerd aanbod)

Op 5 locaties gespreid over Vlaanderen

Tussen 27/4 en 22/5

Derde schoolsessie (2 uur aan de slag met het kernteam)

Woe 10 juni

Plenaire slotdag

Bijkomende info:

Meer informatie vind je in dit document


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 7 sessie(s)
Kwalificatie:

prioritair nascholingsproject

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (8 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.