Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85143-examen Certificering taalniveau Engels met APTIS-test

Doelstellingen:

Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dit doen met het oog op het geven van een zaakvak in CLIL of in het kader van een individueel professionaliseringstraject. 

Doelgroep:
 • Leraren die met het oog op een CLIL-project hun taalniveau Engels op niveau C1 willen laten certificeren.
 • Leraren die hun taalniveau Engels willen laten certificeren in het kader van een individueel professionaliseringstraject.
 • Studenten in de lerarenopleiding die hun taalniveau voor Engels willen aantonen, bv. met het oog op de verwerving van een buitenlandse beurs.
Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. the British Council
Inhoud:

De inschalingstest bestaat uit de onderdelen lezen, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat + grammatica.

Strategie en methode:

ICT-gestuurde en centraal (door de British Council Londen) verbeterde test.

Bijkomende info:

1 sessie(s) per taaltest. Alle delen van de test gebeuren aaneensluitend.

 

dit schooljaar op woensdag 22 april om 13.30u in de lokalen van de DNI, Guimardstraat 1 te Brussel.

Voor volgend schooljaar worden ook examensessies gepland te Gent. De datums worden later meegedeeld.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw: officieel attest British Council met inschaling voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Voorwaarde:

De kandidaat dient zijn identiteitskaart voor te leggen aan de begeleideres van de test.


Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Pauwels Vik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 29 april 2015 van 13:30 tot 17:00
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 11 maart 2015 van 13:30 tot 17:00
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 mei 2015 van 13:30 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.