Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/14/03-module 2 A Tweedaagse, individugerichte nascholing ‘implementatie socio - emotionele ontwikkeling’ op individueel, groeps- en schoolniveau en omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Doelstellingen:
 • Visie rond ‘socio – emotionele ontwikkeling’ en beeldvorming over de leerlingen verruimen vanuit het oorzakelijk observeren, denken, handelen.
 • Via een kijkwijzer de deeldomeinen van SEO begrijpen en een koppeling maken met de ontwikkelingsdoelen.
 • Grensoverschrijdend gedrag begrijpen vanuit gedragskenmerken: frustratieagressie en instrumentele agressie – oorzakelijk kijken.
 • Reflecteren over eigen handelingsbekwaamheid via een agressie-kijkwijzer.
 • Constructief omgaan met grensoverschrijdend gedrag vanuit het herstellen van verbondenheid.
 • Observeren en evalueren van vooropgestelde SEO-doelen.
 • Opbouw van een curriculum SEO begrijpen en leerlijnen opmaken als ondersteuning van het interdisciplinair team.
Doelgroep:

Schoolteams type 1 en/of 8 in BuBaO

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Via interactieve en coöperatieve activiteiten worden beeldvorming en visie rond ‘grensoverschrijdend gedrag’ uitgediept. Er wordt gewerkt:

 • vanuit handelingsplanning
 • met opgegeven en eigen casussen
 • met een kijkwijzer om de socio – emotionele ontwikkeling bespreekbaar te maken
 • met concrete instrumenten en tips om nadien schooleigen te maken
Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing

Interactieve werkvormen om communicatie, reflectie en discussie te bevorderen

Bijkomende info:

Nascholers: mieke.hagenaars@vsko.be en Dominik.DeKeyzer@vsko.be . Voor inhoudelijke vragen kan u bij hen terecht via e-mail.

Projectleider: Annemie Jennes

Deze nascholing is een herwerking van de tweedaagse SEO, aangeboden tijdens de voorbije schooljaren.

In de deelnameprijs per persoon is vervat:

 • bronnenboek inhouden van het leergebied
 • instrumenten om aan de slag te gaan in de school
 • middagmaal broodjes en koffie tijdens de pauzes

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze nascholing is beperkt tot de types 1 en/of 8 in BuBaO


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 1 december 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: De Keyzer Dominik
Hagenaars Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 december 2014 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 12 december 2014 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.