Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/14/03-mod 3 B-TEAM Teamgerichte nascholing ‘leren leren’

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen een visie op de thematiek ‘leren leren’ van leerlingen die terecht zullen komen in het type basisaanbod
  • verwerven een goede kennis van de ontwikkelingsdoelen die hieraan verbonden zijn
  • krijgen inzicht hoe met de ontwikkelingsdoelen kan worden gewerkt binnen het proces van handelingsplanning
  • kunnen hun schooleigen opvoedings- en onderwijsaanbod aan deze ontwikkelingsgerichte basis toetsen
Doelgroep:

Schoolteams type 1 en/of 8 in BuBaO

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) en de diocesane pedagogische begeleiding i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Teamgebonden nascholing. We nemen het kader van mediërend leren als basis om te kijken naar de ontwikkeling van ‘leren leren’. De nascholer komt naar uw school en tekent, binnen de vooropgestelde keuzemogelijkheden op basis van een intakegesprek, een nascholing op maat van uw school uit.

 

Strategie en methode:

Eén intakesessie met de directie en een kernteam dat het nascholingsproject in de school trekt. Eén of max. 2 nascholingssessies van elk max. 3 uur, te verdelen over studiedag(en) en/of personeelsvergadering(en).
Intake en 1 of 2 nascholingssessies maken samen 2 of 3 sessies.

Bijkomende info:

Nascholer: Dominik De Keyzer. Voor inhoudelijke vragen kan u via e-mail bij de nascholer terecht: Dominik.DeKeyzer@vsko.be.

Projectleider: Annemie Jennes

Bijdrage per inschrijving: 100 euro per team type 1 en/of 8 van max. 30 personen indien gekozen wordt voor een intake en 1 nascholingssessie; 150 euro per team type 1 en/of 8 van max. 30 personen indien gekozen wordt voor een intake en 2 nascholingssessies

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

 

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest na het invullen van de on-line evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze module is teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven, maar enkel als team.

Schoolteams type 1 en/of 8 die inschrijven op een teamgebonden nascholing  ‘Leren leren’ hebben met het kernteam de tweedaagse, individugerichte nascholing ‘leren leren' gevolgd dit schooljaar of in het verleden bij nascholer Mieke Hagenaars.

Deze nascholing is beperkt tot de types 1 en/of 8 in BuBaO.


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 30 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (1 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.