Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/14/04-module 2 Tweedaagse ‘Handelingsplanning in BuBaO ondersteund met het softwareprogramma Smartschool’ & terugkomdag

Doelstellingen:
 • De deelnemers leren het softwarepakket Smartschool kennen als een middel om het planmatig werken in de school te ondersteunen;
 • De deelnemers worden vaardig in het werken met de module ‘handelingsplanning’ binnen het softwarepakket Smartschool
 • De deelnemers maken een plan op voor de implementatie van Smartschool voor handelingsplanning in hun school
 • Op de terugkomdag wisselen de deelnemers ervaringen uit met het gebruik van Smartschool voor handelingsplanning
Doelgroep:

BuBaO scholen die werken met Smartschool

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:
 • Principes van handelingsplanning
 • Handelingsplanning en leerlingvolgsysteem in Smartschool
 • De verschillende fases van handelingsplanning in Smartschool
 • Werken aan ontwikkelingsdoelen in Smartschool
 • Opstellen van een implementatieplan voor school
 • Terugkomdag
Strategie en methode:

Individugerichte, tweedaagse nascholing & terugkomdag

Bijkomende info:

Nascholer: tom.claes@vsko.be Voor inhoudelijke vragen kan u bij Tom Claes terecht via e-mail.

Scholen kunnen na het volgen van deze tweedaagse schoolteamgerichte sessies voor de implementatie van handelingsplanning in Smartschool aanvragen via module 4. Meer info hierover te bekomen bij nascholer Tom Claes.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnamevoorwaarden:

 • 2 deelnemers per school: iemand die het proces van handelingsplanning op school goed beheerst en iemand die ICT-vaardig is; enige ervaring met Smartschool is aanbevolen
 • Eén laptop meebrengen naar de nascholing mét Smartschool-account

Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 22 september 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 210,00 Euro
Lesgever: Claes Tom
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 2 oktober 2014 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • vrijdag 3 oktober 2014 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • vrijdag 3 april 2015 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.