Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/14/04-mod 4-TEAM Teamgerichte trajectopvolging van het implementatieproces van handelingsplanning ondersteund met een softwareprogramma in de school.

Doelstellingen:

Scholen ondersteunen bij de inhoudelijke implementatie van het proces van handelingsplanning met behulp van een softwarepakket.

Doelgroep:

BuSo of BuBaO: directeur, leraren, ICT-verantwoordelijken en paramedici

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Op maat van de school kunnen sessies ingevuld worden:

  • Scholen ondersteunen bij de inhoudelijke implementatie van het proces van handelingsplanning in hun betreffende softwarepakket.
  • Trajectbegeleiding als ondersteuning van het implementatieproces in de school.
Strategie en methode:

Schoolteamgerichte nascholingsessie voor BuSO en BuBaO

Bijkomende info:

Nascholer: tom.claes@vsko.be Voor inhoudelijke vragen kan u bij Tom Claes terecht via e-mail.

Projectleider: Lieve Van Soom – lieve.vansoom@vsko.be

Aantal sessies:  1 - 3

Bijdrage per inschrijving: 100 per sessie

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze module is Teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.