Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314H-02 Omgaan met seksualiteit en relaties

Doelstellingen:
  • Inzicht verwerven in de normale seksuele ontwikkeling
  • Inzicht verwerven in de impact van de beperking op de seksuele ontwikkeling
  • Nadenken over de aanpak van vragen en situaties in verband met relaties en seksualiteit
Doelgroep:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Leerlingen stellen vragen over seks, ze stellen gedrag dat mogelijk over de grens gaat of ze worden verliefd op hun leerkracht. Hoe ga je met dergelijke situaties om? Wat is wel en niet je opdracht als GON of ION begeleider?

In deze studiedag schetsen we het kader van de normale seksuele ontwikkeling en gaan we in op de impact van een beperking op die seksuele ontwikkeling. Vervolgens bespreken we aan de hand van casussen de gepaste manieren van reageren.

Strategie en methode:

Lezingen en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

GON-begeleiders & ION-begeleiders

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren uit het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 16 oktober 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 21 oktober 2014 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.