Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314H-05 Het 'gemotiveerd verslag' in het kader van GON en ION

Doelstellingen:

Kennismaken met het nieuwe document ‘het gemotiveerd verslag’.

Dit document leren gebruiken in de praktijk.

De koppeling leren maken met de andere documenten voor het GON en ION.

Doelgroep:

GON- en ION-coördinatoren

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Leerlingen die vanaf september 2015 nieuw instromen in het geïntegreerd onderwijs en een deel van de huidige GON-leerlingen zullen vanaf januari 2015 niet meer toegeleid worden naar het GON via een attest BuO en een protocol ter verantwoording (het huidige 'inschrijvingverslag BuO'), maar via een gemotiveerd verslag.

In deze nascholing staan we stil bij de inhoud en vorm van dit gemotiveerd verslag. We proberen ook zoveel mogelijk de koppeling te maken met het nieuwe 'verslag BuO', integratieplan en eventuele andere 'gemotiveerde verslagen' die reeds circuleerden in andere contexten.

Strategie en methode:

Lezingen en interactieve oefeningen

Bijkomende info:

Bijkomende informatie kan je bekomen bij de projectleider, Veronique Decock veronique.decock@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Attest van deelname

Voorwaarde:

GON- en ION-coördinatoren


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 28 februari 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Gheysen Tine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 5 maart 2015 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.