Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8314L-TEAM Introductietraject Universal Design for Learning

Doelstellingen:
  • Deelnemers begrijpen het concept UDL en hoe dit vertrekt vanuit diversiteit en leervariaties in de klas.
  • Deelnemers kennen de kern van het concept, nl. het toegankelijk maken van leeromgeving en curriculum (doelen, materiaal, methode, assessment).
  • Deelnemers kennen het UDL-kader als tool en kennen het verband met neurologische netwerken.
  • Deelnemers kunnen de UDL-tool gebruiken en leren stilaan hun lessen volgens UDL-principes te ontwerpen.
  • Deelnemers kennen het verband met differentiëren.
Doelgroep:

Professionelen uit het buitengewoon onderwijs: BuBaO T1-3-8-9 en BuSO OV3 T 1-3-9 en OV4 T 3-9; CLB-medewerkers van de betrokken scholen; pedagogische begeleiding van de betrokken scholen.

Aanbieder: Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

1. Een introductiesessie rond UD en UDL voor het leerkrachtenteam van de school. De volgende inhoud komt aan bod: diversiteit in de klas; oorsprong van UDL; kennismaking met het concept; inzooming op het UDL-kader met de 3 principes: neurologisch kader, richtlijnen en checkpoints, praktijkvoorbeelden; eerste kennismaking met UDL in de praktijk via lesvoorbereidingen.

2. Een traject (3 sessies) met een groepje leerkrachten in een leerproces rond UDL aan de hand van lesvoorbereidingen die besproken worden in rubrics, ontworpen per principe (er zijn 3 principes: meerdere manieren om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen, verschillende manieren om leerstof te presenteren en verschillende manieren om strategieën aan te bieden om te leren en om te evalueren. De volgende leercyclus wordt daarbij gehanteerd: lesontwerp – feedback – les (met observatie of video) – reflectie en feedback.

3. Een afsluitende sessie om het geheel te verbinden.

Strategie en methode:

Na een introductiesessie rond diversiteit, Universal Design en Universal Design for learning volgt een leertraject van 4 interactieve sessies met voorbereidingen en verwerkingen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

De sessies moeten samen gevolgd worden. De introductiesessie mag voor een ruimer team georganiseerd worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.