Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1/14/03-Ind Positief omgaan met stress op de werkvloer

Doelstellingen:

Welbevinden, time management, stress en emoties hebben een grote invloed op de prestaties van je teams. Als leidinggevende kan je je via deze sessie verder verdiepen en leren hoe je via kleine acties, trainingen en oefeningen kan komen naar vreugdevoller werken en leven en hoe je dit als leidinggevende kan faciliteren.

De algemene doelstelling van deze sessie is te ervaren, technieken te oefenen om direct in de werkomgeving toe te passen en concrete resultaten te boeken.

 1. Herkennen van stresssignalen & oorzaken als directie en bij      medewerkers
 2. Verhogen weerbaarheid tegenover oorzaken en gevolgen van stress
 3. Inzicht en ervaringsgericht oefenen in stressmetingen

Trainen coping technieken objectief te volgen resultaten

Doelgroep:

Directies van het katholiek volwassenenonderwijs (die reeds een sessie volgden bij Nicole)

Aanbieder: Vlaamse Dienst Katholiek Volwassenenonderwijs i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:
 • Specifieke methodieken van diverse korte en krachtige oefeningen, gemakkelijk uit te voeren en te herhalen in het dagdagelijks leven op de werkvloer.
 • Gevolgen van stress op de werkvloer. Herkennen van signalen
 • Stress en persoonlijkheid, als leidinggevende, optie ondersteuning vragenlijst
 • Bouwstenen bij stressregulatie: Voeding, bioritme, ademhaling, beweging, evenwicht werk–privé, dynamische relaxatie
 • Oorzaken stress: herkennen van oorzaken en oplossingen individueel en in team
 • Meetinstrumenten. Kennismaking. Praktisch oefenen.
 • Stress wegdenken: remmende gedachten ombuigen in constructieve gedachten in stresssituaties
 • Capaciteiten en waarden, balans werk-privé
 • Activeren Vreugdevol werken: Opheffen oorzaken en gevolgen van stress op de werkvloer
 • Stress, tijd en waarden. Balans werk-privé realiseren
Strategie en methode:

Interactieve opleiding met veel didactisch materiaal om bepaalde
processen te illustreren en te laten aanvoelen

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’.

De deelnemers zijn bij voorbaat lid van VDKVO. Niet leden die toch
willen deelnemen richten hun specifieke aanvraag aan roeland.vankerckhove@vsko.be.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 12 februari 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 85 Euro
Lesgever: Vandeweghe Nicole
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 27 februari 2015 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.