Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/01-Ind Christelijke identiteit en pastoraal: een verantwoordelijkheid voor het bestuur

Doelstellingen:

De deelnemers verwerken actuele inzichten omtrent de christelijke identiteit van het katholiek onderwijs en de pastoraal op school.

Zij bevragen en actualiseren hun eigen visie daarop. Hoe kijkt het bestuur, in dialoog met de directie en de hele school, naar de eigenheid van zijn school of scholen en naar de pastoraal op school in de actuele context van secularisering en diversiteit?

Zij onderzoeken hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen. Wat is de specifieke, eigen bijdrage van het bestuur in het oriënteren en ondersteunen van zijn instelling(en) op het vlak van de christelijke identiteit en in het realiseren van een dynamische pastoraal op school?

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, mogelijk vergezeld van hun directie

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VSKO en bisdommen i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Actuele inzichten omtrent de christelijke identiteit van het katholiek onderwijs en de pastoraal op school en de eigen visie worden bestudeerd en naast elkaar gelegd. De verantwoordelijkheid van het bestuur op dit vlak wordt belicht en bediscussieerd.

Strategie en methode:

De nascholer reikt actuele inzichten aan. Er is daarbij ruimte voor vragen, bedenkingen en gesprek. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en van elkaar te leren.

Bijkomende info:

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van VSKO.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Het betreft een actualisering van een vormingsproject.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Mettepenningen Jürgen
Van Renterghem Hein
Snijkers Rik
Dillen Leen
Damen Christa
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 18 november 2014 van 19:30 tot 22:00
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 19 november 2014 van 19:00 tot 21:30
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 17 november 2014 van 19:00 tot 21:30
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • maandag 24 november 2014 van 19:00 tot 21:30
Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • maandag 1 december 2014 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.