Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/02-Ind Masterclass: De kracht van diversiteit: hoe het beste halen uit de verschillende generaties op de werkvloer?

Doelstellingen:

Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie met betrekking tot een voor hen relevant thema. De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Besturen i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Mevrouw Saskia Van Uffelen, Digital Champion Belgium en CEO Belux bij Ericsson zal spreken over de kracht van diversiteit. In haar lezing voor bestuurders zal ze trachten om de vergelijking te maken met het onderwijsveld. Haar doel is aan te tonen hoe de specifieke kenmerken van iedere generatie zo benut kunnen worden dat ze een troef worden op de 'onderwijs' werkvloer. Haar concreet stappenplan helpt ook onderwijsorganisaties op weg.

Het programma van deze vooravond ziet er als volgt uit:

16.00 u onthaal met koffie

16.30 u. voordracht

17.45 u. gelegenheid tot vragen stellen

18.00 u. gelegenheid tot nakaarten en netwerken met broodjes en een glas wijn

19.00 u. einde

Strategie en methode:

Een spreker tracht het bestuurderspubliek te boeien, uit te dagen en te inspireren en gebruikt daarbij zijn geëigende methode. Dit jaar is het de beurt aan mevrouw Saskia Van Uffelen, Digital Champion Belgium en CEO Belux bij Ericsson.Daarna is er bij een hapje en een drankje gelegenheid tot uitwisseling en netwerking. Deze vooravond wordt op een centrale locatie georganiseerd (Guimardstraat 1, 1040 Brussel) zodat een ruim publiek kan aangesproken worden.

Bijkomende info:

U kunt hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Het betreft een herhaling maar inhoudelijk een ander thema.

Voorwaarde:

Er wordt een bijdrage gevraagd voor de catering.

Na 16 oktober contacteert u lieve.vancamp@vsko.be indien u nog wenst deel te nemen.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 17 oktober 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 12,00 Euro
Lesgever: Van Uffelen Saskia
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 21 oktober 2014 van 16:00 tot 19:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.