Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/03-M01-Ind Juridische consequenties bij bestuurlijke schaalvergroting

Doelstellingen:

Deze vorming heeft tot doel de bestuurders meer globaal inzicht te verschaffen in de juridische, financiële en materiele consequenties bij fusies van schoolbesturen.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Diverse juridische consequenties bij fusies van schoolbesturen worden
besproken. Zowel de juridische impact, het materiele aspect als het financiële luik zal worden belicht.

Strategie en methode:

Aan de hand van een diapresentatie zullen de inhouden overzichtelijk
worden gepresenteerd en voorgesteld. Er is gelegenheid tot interactie.

Bijkomende info:

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van VSKO.

 

let op! Het thema bestuurlijke schaalvergroting komt aan bod in twee parallelle sessies op dezelfde avond maar met verschillende invalshoek. U kan maar opteren voor één sessie.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Het betreft een nieuw vormingsproject.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Biets Freddy
De Smedt Emiel
De Corte Rogier
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 27 januari 2015 van 19:30 tot 22:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 26 januari 2015 van 19:00 tot 21:30
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 22 januari 2015 van 19:00 tot 21:30
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 19 januari 2015 van 19:00 tot 21:30
Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • dinsdag 20 januari 2015 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.