Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M01 Nu nadenken over morgen!

Doelstellingen:

Een bestuur reflecteert met het oog op de toekomst onder begeleiding van een moderator over de eigen werking of over aspecten ervan.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Het bestuur heeft de mogelijkheid om aspecten van zijn werking onder de loep te nemen onder de begeleiding van een externe moderator. Het kan gaan om een uitdieping van een beleidsdomein, om het uitstippelen van een beleid op lange termijn, om aspecten van de bestuurswerking ... Het bestuur kiest het onderwerp tijdens een intakegesprek.

Strategie en methode:

Aan de hand van een intake wordt de inhoud van de vorming bepaald en door de vormingsmedewerker voorbereid. De vormingsmedewerker modereert het gesprek en tracht het bestuur tot besluiten en eventueel actiepunten te laten komen. De reeds ontwikkelde syllabi/documenten en de (elektronische) gids voor besturen kunnen desgevallend aangereikt worden om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

U kunt hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een nieuw thema.

Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.