Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M03 Uitbouwen van concrete samenwerking tussen besturen, bundelen van krachten

Doelstellingen:

Besturen begeleiden die concrete stappen willen zetten op het vlak van het bundelen van krachten. In overleg met het bestuur en in samenwerking met het VSKO en het onderwijsvicariaat wordt een traject op maat uitgewerkt.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De verschillende vormen van samenwerking worden kort voorgesteld; van een meer losse samenwerking op bepaalde beleidsdomeinen over het vormen van een koepel-vzw tot het fusioneren van besturen. De mogelijkheden om de krachten te bundelen worden verder uitgediept in onderling gesprek en aan de hand van een actieve werkvorm. Vandaaruit wordt overwogen welke vorm van samenwerking voor het eigen bestuur aangewezen is en worden de daaropvolgende stappen bepaald.

Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in aan de hand van een presentatie. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren. De syllabus bundelen van krachten en de E-gids voor besturen zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een nieuw thema in de vomring op maat, het gaat om een herwerking van de vorming bundelen van krachten (2012-2013), 

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro per sessie. 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.