Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M04 Schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur-directie

Doelstellingen:

Het bestuur kan zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het thema schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur-directie. De bestuurders verdiepen hun kennis en inzichten en wisselen hun erwachtingen en ervaringen met betrekking tot dit thema uit.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Een aantal aspecten van de verhouding tussen het bestuur en de directie kunnen worden uitgediept:

  • de juridische verhouding tussen bestuur en directie (contract, volmachten, lidmaatschap raad van bestuur …)
  • het profiel, de aanwervingprocedure en de aanstelling van een directie
  • een mogelijk samenwerkingsmodel voor bestuur en directie
  • de loopbaanbegeleiding van de directie (functiebeschrijving, ondersteuning en begeleiding, evaluatie)
  • de opdracht van schoolbestuur en directie, incl. model van taakomschrijving
  • het bewaken van de draagkracht van directie /bestuur.
Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in aan de hand van een presentatie. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren. De syllabus schouder aan schouder en de E-gids voor besturen zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

U kunt hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van een thema.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro per sessie. 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.