Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M05 Identiteit en pastoraal

Doelstellingen:

In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken ook hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Een van de beleidsdomeinen van een bestuur betreft de verantwoordelijkheid voor de christelijke identiteit en de pastoraal op school.

Werken aan de eigen identiteit veronderstelt in onze tijd een dubbele dialoog: de dialoog met de christelijke identiteit van de school en de dialoog met de aanwezige verscheidenheid aan levensbeschouwingen. In het licht daarvan heeft het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs zijn visieontwikkeling ten aanzien van de pastoraal op school geactualiseerd.

In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken ook hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

U kunt hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van een thema.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro per sessie. 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.