Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M06 Besturen op de digitale snelweg

Doelstellingen:

Het bestuur kan zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het thema digitale informatie. Het hoofdaccent zal echter liggen op de praktijkgerichte verkenning van de elektronische gids voor besturen (E-gids).

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Er is veel digitale informatie beschikbaar. Hoe vind je daarin de weg en blijf je up to date? De deelnemers verkennen diverse informatiekanalen. De klemtoon ligt daarbij op het gebruik van de elektronische gids voor besturen (e-gids) als handig navigatie-instrument.

Strategie en methode:

In een intakegesprek wordt gepeild naar de eigen informatiebehoeften van het bestuur. De werking van de elektronische gids voor besturen (E-gids) wordt verduidelijkt maar het is vooral de bedoeling dat de bestuursleden hun vaardigheden ter plekke aanscherpen in het opzoeken van relevante informatie.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een aangepaste module.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.