Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M07 Personeelsbeleid

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven aan de hand van een visietekst en goedepraktijkvoorbeelden inzicht hoe zij binnen de bestaande regelgeving kunnen werken aan een kwaliteitsvol personeelsbeleid.

Ze formuleren samen met de vormingsmedewerker een antwoord op de vragen: Wat is de eindverantwoordelijkheid van het bestuur inzake personeelsbeleid? Welke taken delegeert het bestuur voor uitvoering aan de schoolleiding? Hoe kan het bestuur deze gedelegeerde taken opvolgen?

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld van hun directeur

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

De vorming is bedoeld om te reflecteren over aspecten van personeelsbeleid met daarbij de visietekst als uitgangspunt. De vorming wil de blik verruimen: ontdekken wat de mogelijkheden zijn binnen dit concrete bestuur, binnen deze concrete situatie.

Strategie en methode:

De nascholer werkt na een intakegesprek een programma uit op maat van het bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen. In het gesprek komen de visie van het VSKO en de eigen visie, een sterkte-zwakte-analyse en de vraag of er er verandering nodig is en hoe men dat wil aanpakken aan bod.   

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

 

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2011-2012 ook op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.