Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/05-M08 Vorming op maat voor bestuurders met een rol als evaluator

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven inzicht in de rol van het bestuur als eerste evaluator van de directeur en als tweede evaluator van andere personeelsleden. Ze verdiepen zich in de voorbereiding van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken en wisselen ervaringen met collega-bestuurders uit.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten/VSKO i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Voorgestelde inhouden:

 • Korte toelichting bij de wettelijke basis van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie.
 • Werken aan de concretisering in het eigen bestuur
  • Opstellen van een functiebeschrijving voor de directeur(s)
  • Uitwerken van individualisering van functiebeschrijvingen van de directeur(s)
  • Voorbereiding van een concreet functioneringsgesprek en evaluatiegesprek
  • Concrete invulling van de rol van tweede evaluator
 • Problemen voorkomen: zorgvuldig omgaan met procedures.
Strategie en methode:

De nascholer werkt na een intakegesprek een programma uit op maat van het bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen.

Bijkomende info:

Meer informatie of aanmelden: lieve.vancamp@vsko.be

 

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be’.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2011-2012 ook op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

Het bestuur betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro (uitgezonderd intake).


Voor dit initiatief moeten minimum 3 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.