Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/14/04-M06-Ind Toelichting over de procesbegeleidingen die lopen rond ‘identiteit’ (Brugge)

Doelstellingen:

De deelnemers maken kennis met hoe een procesbegeleiding rond identiteit in een school/scholengemeenschap concreet wordt aangepakt.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Een van de beleidsdomeinen van een bestuur betreft de verantwoordelijkheid voor de christelijke identiteit (en de pastoraal).

We pogen scherp te stellen hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.

Strategie en methode:

Na een vormend gedeelte is er ruimte voor vragen/bedenkingen en geven we enkele aanzetten en bedenkingen voor samenspraak. 

Bijkomende info:

Binnenkort kan u hier de brochure met het vormingsaanbod voor besturen downloaden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van VSKO.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Het betreft een nieuw vormingsproject.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 8 maart 2015 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Finet Didier
Chlarie Mathias
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 maart 2015 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.