Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517J-IND Opleiding aanspreekpunt informatieveiligheid

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met de vernieuwde privacywetgeving en de gevolgen die deze heeft voor scholen
 • Je legt de basis voor een informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP) voor scholen
 • Je weet welke documenten en processen nodig zijn om je IVP-beleid te realiseren in de dagelijkse praktijk
 • Je leert werken met handige tools, templates en methoden om je IVP-beleid intern en extern te communiceren
Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor ict-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen worden als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’.
De opleiding heeft tot doel deze personen de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen.

Aanbieder: Dienst Bestuur & Organisatie
Inhoud:

In deze sessies krijg je oa de volgende onderwerpen aangereikt:

 • De vernieuwde privacywetgeving, toegepast op het onderwijs met praktische voorbeelden
 • Inventaris maken van de persoonsgegevens die verwerkt worden op school
 • Classificatie van informatie maken
 • Risicoanalyse in functie van informatieveiligheid en privacy opstellen
 • Een IVP-beleid opstellen
 • Register van gegevensverwerkingen aanleggen en onderhouden
 • Afspraken maken met externe partners die persoonsgegevens van jouw school verwerken
 • Hoe moet je omgaan met datalekken (procedures, meldpunt…)
 • Hoe sensibiliseer/informeer je personeel (en leerlingen) aangaande informatieveiligheid en privacy
 • Hoe communiceer je met leerlingen en ouders
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat recht­streeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een spe­ciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende kennis om je eigen informatieveiligheids- en privacybeleid in je school uit te rollen.
Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Er wordt aan alle deelnemers een broodjeslunch aangeboden.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Declerck Peter
Cauwenberg Bert
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 3 oktober 2017 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 27 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 16 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 6 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 6 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 8 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 6 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • woensdag 7 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • woensdag 9 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 6 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 8 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 30 april 2018 van 09:00 tot 16:30
D'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 13 oktober 2017 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 29 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 23 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 23 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 6 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 8 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 23 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 1 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 26 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • donderdag 23 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 2 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 27 april 2018 van 09:00 tot 16:30
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 8 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 7 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 oktober 2017 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 15 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 16 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 20 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 22 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 17 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • maandag 20 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 18 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 19 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 20 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 19 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 20 april 2018 van 09:00 tot 16:30
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 5 oktober 2017 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 15 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 19 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 16 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 30 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 24 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 16 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 1 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 26 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • donderdag 16 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 2 februari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 27 april 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • woensdag 22 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 29 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 23 april 2018 van 09:00 tot 16:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 6 oktober 2017 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 25 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 3 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 17 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 25 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 3 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 17 november 2017 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 26 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 4 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 5 december 2017 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 26 januari 2018 van 09:00 tot 16:30
  • vrijdag 4 mei 2018 van 09:00 tot 16:30
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.