Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517E mod 1 - IND CLIL - focus op talige doelen

Doelstellingen:
 • Uitwisseling van visie en praktijkervaringen rond talige doelen binnen CLIL en het evalueren ervan op klasniveau
 • Verderzetten netwerken vakleraren voor materiaalontwikkeling
Doelgroep:
 • Alle ervaren en startende CLIL-scholen: CLIL-leraren, leraren die willen starten met CLIL, directies
 • Pedagogisch begeleiders zaakvakken, CLIL, talen, taalbeleid
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Dienst Curriculum & vorming, team secundair onderwijs
Inhoud:
 • Uitwisseling van visie en praktijkervaringen rond talige doelen binnen CLIL en het evalueren ervan op klasniveau
 • Kansen tot professionalisering
 • Netwerking per vak/vakkenclusters o.l.v. pedagogische begeleiders met het oog op leren van elkaar en materiaalontwikkeling

Programma

09u.                             Onthaal + boekenstand Oxford University Press

09.30 u. - 09.45 u         Verwelkoming en voorstelling regionale CLIL-begeleiders

09.45 u. – 10.45 u.        Keynote door Keith Kelly

10.45 u. – 11.05 u.        Koffie & thee on the go + boekenstand Oxford University Press

11.05 u. – 12.20 u.        1ste ronde: keuze uit workshops

12.20 u. – 13.20 u.        Lunch (broodjes)

13.20 u. – 14.35 u.        2de ronde: Keuze uit workshops (idem voormiddag)

14.45 u.- 16.00 u.         3de ronde: Netwerksessie per vakgebied

16.00 u.                       Einde 

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 18 april 2018 van 11:05 tot 12:20
Decisions on Language in CLIL
Spreker: Keith Kelly

This workshop suggests a range of practical approaches to dealing with the language of the CLIL classroom. Identification, organization and activation of layers of language are key aspects of this workshop. Participants will identify different layers of language in example content materials; will consider methods for organizing this language and try out sample tasks for activating this language in the classroom. Participants will take home a number of sample tasks for use in their own teaching contexts.


Werkvorm:

The speaker will deal with the ideas in the plenary, showing examples, and prompting discussion. Then he will deal with the practicalities. 

 

Bio:
Keith Kelly (keithpkelly@yahoo.co.uk) is a freelance education consultant based in Bulgaria.  He is an experienced teacher and teacher trainer, a team member of Science Across the World. Keith is also a founder and coordinator of the Forum for Across the Curriculum Teaching (FACT). Keith is author of the Macmillan Science and Geography Vocabulary Practice Series and consultant to Macmillan's onestopclil website. Keith was made a Fellow of IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry) in January 2008 for his contributions to the programme.  Keith, along with Phil Ball and John Clegg, is co-author of OUP's 'Putting CLIL into Practice' (2015) and is also consultant to the CLIL versioning on www.tigtagworld.co.uk a web-based video platform for Science and Geography education. Keith was winner of the 2017 innovation in teacher resources ELTons award for his work in TigTagCLIL.

Keith is also co-author of the TrashedWorld programme a global schools' exchange platform for investigations on waste based on the awared-winning documentary 'Trashed' narrated by TrashedWorld's ambassador Jeremy Irons. Keith also owns and runs a school in his home town of Plovdiv. Anglia School provides English language classes based on principles of content and language integrated learning.

Taalgericht vakonderwijs: het CLILT in jouw klas!
Spreker: Bregje Beckers en Gerd Van Ael

Het CLILT in jouw les! Dankzij de interactieve werkvormen van CLILT (context, interactie, taalsteun) maak je je les nog taalgerichter zodat je leerlingen het opstapje naar de vaktaal weten te nemen door …
- de aangeboden ondersteuning en rijke context, zoals schrijf- en spreekkaders, woordenschatroutines, visualisering, brainstorms, enz.
- door de vele mondelinge en schriftelijke interactiekansen met klasgenoten.


Werkvorm:

Interactieve werkwinkel: we verkennen op een actieve manier de pijlers van CLILT, nl. context, interactie en taalsteun:

 • we experimenteren met eenvoudige interactieve werkvormen (ook voor grote klasgroepen!) die je les nog taalgerichter kunnen maken;
 • we gaan na welke talige ondersteuning de leerlingen nodig hebben om het opstapje naar de vaktaal te maken;
 • we ontdekken het belang van een rijke en visuele leeromgeving

 

Bio:
Gerd Van Ael en Bregje Beckers zijn beiden werkzaam als taalbegeleiders in respectievelijk de regio’s Mechelen-Brussel en Limburg voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Taalgericht vakonderwijs vormt het speerpunt in de begeleidingstrajecten die ze opzetten met scholen. 

Evaluatie van het talige aspect van CLIL: praktijkvoorbeelden
Spreker: Veronique Fricot

Voorstelling van praktijkvoorbeelden.
Hoe kan je het talige gedeelte van CLIL evalueren? En welke taalelementen worden er eigenlijk geëvalueerd?


Werkvorm:
Uiteenzetting met groepsdiscussie

 

Bio:
Leerkracht CLIL Sint-Lodewijkscollege, Brugge

(Natural Sciences, History, Geography en Economics)

Nascholer en co-auteur Ace Out, Pelckmans

'Language feedback for CLIL in sciences
Spreker: Geert Schatteman en Ellen Janssens, leraren van Moretus Ekeren

A feedback document covering feedback to learners on academic language skills for sciences, conversation/social skils  and attitudes towards learning will be used and discussed.

Teach and meet
Spreker: Chan Roovers en Dries Horsten en Dries Raeymaekers en Gunnar Landoy

Bijdrage 1: Actieve werkvormen in CLIL
door Chan Roovers en Dries Horsten:

We demonstreren enkele actieve lesfasen waarmee je nieuwe woordenschat kunt aanbrengen of inoefenen d.m.v. visueel materiaal. Zo proberen we leerlingen te stimuleren om met elkaar in interactie te gaan, waarbij ze de vakinhouden in de CLIL-taal leren beheersen. Door meer taalsteun aan zwakkere leerlingen te geven, proberen we ook te differentiëren.


Werkvorm:
interactieve werkvorm


Bio:
CHAN ROOVERS: 
Opleiding:academische bachelor Taal- en Letterkunde Frans en Engels en BA.Ed. (University Toronto, Canada).
Ervaring: Canada: lager: immersie Frans, secundair: Frans tweede taal – Zwitserland: lager: Engels in een internationale school, conversatieklas Engels voor volwassenen – België: Heilig Graf, secundair: Engels (sinds 2010) en CLIL-aardrijkskunde in het Engels (sinds 2015).

DRIES HORSTEN: 
Opleiding: regent aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Ervaring: Heilig Graf, secundair: leraar aardrijkskunde en geschiedenis in de eerste graad (sinds 2000) en CLIL-aardrijkskunde in het Engels (sinds 2015)
Naast het lesgeven ook schoolarchivaris.

  

Bijdrage 2: CLIL – Hands on!
door Dries Raeymaekers en Gunnar Landoy:

Na bijna drie jaar in de CLIL realiteit hebben wij heel wat “lessons learned” om te delen met collega's. We verduidelijken onze werkvormen, evaluatiepraktijk, internationaliseringen, welke obstakels we tegenkwamen en hoe we die overwonnen, …

Werkvorm:
Uiteenzetting: ervaringen en werkvormen uit de praktijk verduidelijken.

Bio:
Wij zijn Gunnar Landoy en Dries Raeymaekers: leerkracht esthetica en leerkracht aardrijkskunde in het Maris Stella instituut in Malle, die sinds enkele jaren CLIL geven in resp het 4e – 5e en 6e middelbaar.
Na een internationaal seminarie in Dublin zijn we zelf begonnen met het geven van lezingen omtrent lespraktijken en -technieken.

 

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
woensdag 18 april 2018 van 13:20 tot 14:35
Taalgericht vakonderwijs: het CLILT in jouw klas!
Spreker: Bregje Beckers en Gerd Van Ael

Het CLILT in jouw les! Dankzij de interactieve werkvormen van CLILT (context, interactie, taalsteun) maak je je les nog taalgerichter zodat je leerlingen het opstapje naar de vaktaal weten te nemen door …
- de aangeboden ondersteuning en rijke context, zoals schrijf- en spreekkaders, woordenschatroutines, visualisering, brainstorms, enz.
- door de vele mondelinge en schriftelijke interactiekansen met klasgenoten. 

 

Werkvorm:

Interactieve werkwinkel: we verkennen op een actieve manier de pijlers van CLILT, nl. context, interactie en taalsteun:

 • we experimenteren met eenvoudige interactieve werkvormen (ook voor grote klasgroepen!) die je les nog taalgerichter kunnen maken;
 • we gaan na welke talige ondersteuning de leerlingen nodig hebben om het opstapje naar de vaktaal te maken;
 • we ontdekken het belang van een rijke en visuele leeromgeving

 

Bio:
Gerd Van Ael en Bregje Beckers zijn beiden werkzaam als taalbegeleiders in respectievelijk de regio’s Mechelen-Brussel en Limburg voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Taalgericht vakonderwijs vormt het speerpunt in de begeleidingstrajecten die ze opzetten met scholen. 

 

Evaluatie van het talige aspect van CLIL: praktijkvoorbeelden
Spreker: Veronique Fricot

Voorstelling van praktijkvoorbeelden
Hoe kan je het talige gedeelte van CLIL evalueren? En welke taalelementen worden er eigenlijk geëvalueerd? 


Werkvorm:

Uiteenzetting met groepsdiscussie

 

Bio:
Leerkracht CLIL Sint-Lodewijkscollege, Brugge

(Natural Sciences, History, Geography en Economics)

Nascholer en co-auteur Ace Out, Pelckmans

'Language feedback for CLIL in sciences
Spreker: Geert Schatteman en Ellen Janssens, leraren van Moretus Ekeren

A feedback document covering feedback to learners on academic language skills for sciences, conversation/social skils  and attitudes towards learning will be used and discussed.

Teach and meet
Spreker: Chan Roovers en Dries Horsten en Dries Raeymaekers en Gunnar Landoy

Bijdrage 1: Actieve werkvormen in CLIL
door Chan Roovers en Dries Horsten:

We demonstreren enkele actieve lesfasen waarmee je nieuwe woordenschat kunt aanbrengen of inoefenen d.m.v. visueel materiaal. Zo proberen we leerlingen te stimuleren om met elkaar in interactie te gaan, waarbij ze de vakinhouden in de CLIL-taal leren beheersen. Door meer taalsteun aan zwakkere leerlingen te geven, proberen we ook te differentiëren.


Werkvorm:
interactieve werkvorm


Bio:
CHAN ROOVERS: 
Opleiding:academische bachelor Taal- en Letterkunde Frans en Engels en BA.Ed. (University Toronto, Canada).
Ervaring: Canada: lager: immersie Frans, secundair: Frans tweede taal – Zwitserland: lager: Engels in een internationale school, conversatieklas Engels voor volwassenen – België: Heilig Graf, secundair: Engels (sinds 2010) en CLIL-aardrijkskunde in het Engels (sinds 2015).

DRIES HORSTEN: 
Opleiding: regent aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Ervaring: Heilig Graf, secundair: leraar aardrijkskunde en geschiedenis in de eerste graad (sinds 2000) en CLIL-aardrijkskunde in het Engels (sinds 2015)
Naast het lesgeven ook schoolarchivaris.

 

Bijdrage 2: CLIL – Hands on!
door Dries Raeymaekers en Gunnar Landoy:

Na bijna drie jaar in de CLIL realiteit hebben wij heel wat “lessons learned” om te delen met collega's. We verduidelijken onze werkvormen, evaluatiepraktijk, internationaliseringen, welke obstakels we tegenkwamen en hoe we die overwonnen, …

Werkvorm:
Uiteenzetting: ervaringen en werkvormen uit de praktijk verduidelijken.

Bio:
Wij zijn Gunnar Landoy en Dries Raeymaekers: leerkracht esthetica en leerkracht aardrijkskunde in het Maris Stella instituut in Malle, die sinds enkele jaren CLIL geven in resp het 4e – 5e en 6e middelbaar.
Na een internationaal seminarie in Dublin zijn we zelf begonnen met het geven van lezingen omtrent lespraktijken en -technieken.

 

 

Aanbod workshops sessie 2 deel 3
woensdag 18 april 2018 van 14:45 tot 16:00
aardrijkskunde
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied aardrijkskunde

biologie
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied biologie

chemie
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied chemie

economie – bedrijfseconomie – S.E.I. - handel
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied economie – bedrijfseconomie – S.E.I. - handel

Esthetica – M.O. – P.O.
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied Esthetica – M.O. – P.O. 

fysica
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied fysica

geschiedenis
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied geschiedenis

godsdienst
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied godsdienst

Latijn (afgelast)
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied Latijn

Lichamelijke opvoeding
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied Lichamelijke opvoeding

wiskunde
Spreker: -

netwerksessie per vakgebied wiskunde

Strategie en methode:

Actieve participatie, netwerking, informatiedeling

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Tijdens de middagpauze voorzien wij een broodje met drankje voor elke deelnemer.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 11 april 2018 inschrijven en tot en met zondag 8 april 2018 uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 18 april 2018 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.