Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317E-TEAM Omgaan met relaties en seksualiteit op school: hoe pak je het aan?

Doelstellingen:

Deze nascholing vormt een aanbod op maat voor de school. Op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering worden inhoudelijke thema’s waar concrete vragen of noden rond zijn uitgewerkt met het volledige team of met een werkgroep binnen de school.

Het doel van de nascholing wordt in overleg met de school vastgelegd en omvat een selectie uit volgende doelstellingen:

 • kapstokken kennen om een beleid uit te werken rond lichamelijke en seksuele integriteit
 • inzicht verwerven in de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 • inzicht verwerven in de impact van een handicap op die ontwikkeling
 • inzicht verwerven in de invloed van de culturele achtergrond op die ontwikkeling
 • het onderscheid maken tussen ontwikkelingsgebonden gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • pedagogisch kunnen reageren op uitingen van seksueel gedrag
 • inzicht verwerven in het belang van relationele en seksuele vorming vanaf de kleuterschool tot eind van het secundair onderwijs
 • bruikbare materialen en aangepaste werkvormen kennen en gebruiken
 • inzicht verwerven in de samenwerking met ouders op het terrein van RSV
Doelgroep:

Teams met een vraag rond omgaan met relaties en seksualiteit op school. Concreet kan het gaan om teams BaO, SO, BuBaO en BuSO of internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit project wil scholen ondersteunen bij het omgaan met relaties en seksualiteit op school. Scholen worden meer en meer geconfronteerd met vragen rond het thema relaties en seksualiteit. Vaak gebeurt dat onder de vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag: kleuters hebben verregaande spelletjes gespeeld, jongeren plaatsen pikante foto’s van zichzelf of anderen online, enz.. Scholen hebben nood aan ondersteuning bij het inschatten van de ernst van dergelijke incidenten en het op de gepaste manier reageren. Seksueel grensoverschrijdend gedrag vergt een specifieke aanpak en verdere opvolging bij alle betrokken partijen: slachtoffer(s), pleger(s), leerlingen, schoolteams en ouders.

Scholen kunnen ook te maken krijgen met (ongepland) zwangere leerlingen, of met ouders die bezwaar maken tegen de aanpak van Relationele en Seksuele Vorming (RSV) op school.

Sommige scholen willen werk maken van een leerlijn RSV of een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit uitwerken of actualiseren.

Dit project geeft ondersteuning op maat en gaat samen met de school aan de slag om een antwoord te bieden op de bestaande noden en vragen.

Strategie en methode:

Het aanbod bestaat uit een pedagogische studiedag of een personeelsvergadering. Er wordt zoveel mogelijk interactief gewerkt en op basis van recente inzichten en materialen.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herhaling

Voorwaarde:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Voor dit initiatief moeten minimum 8 en mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.