Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317H-ind Regionale studiedag internaten - Kwaliteitsontwikkeling- pijler 1: ‘Bieden van emotionele en fysieke veiligheid’

Doelstellingen:

Doelstellingen van deze Regionale Studiedag

 • Emotionele problematieken en bepaalde gedragingen begrijpen en leren herkennen
 • Kennis maken met tools en methodieken die opvoeders willen uitproberen opdat ze vanuit hun specifieke opdracht op een adequate manier kunnen leren omgaan met steeds complexere problematieken
 • Aanzet tot een gedragen visie-ontwikkeling rond de eerste pijler van het pedagogisch kader internaten: het bieden van emotionele en fysieke veiligheid aan kinderen en jongeren.

Aanzet geven om volgende zaken te concretiseren door in team samen in gesprek te gaan:

 • Welke waarden vinden wij in ons internaat belangrijk in dit domein?
 • Welke beroepshouding nemen we dus best aan?
 • wat willen we als norm stellen in ons internaat in het omgaan met emotionele en psychische noden: dit willen we minstens doen (normbepaling).

Aflijnen van onze opdracht: waar willen wij in ons internaat op inzetten om op een constructieve en positieve manier het groeipad van de intern op dit domein mee te bewandelen als coach?

Doelgroep:

Teams opvoeders en hun beheerder(s)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

‘Kinderen zijn vaak kwetsbaarder dan op het eerste gezicht lijkt. Steeds vaker merken we in het internaten dat internen worstelen met trauma’s of emotionele pijn. Regelmatig melden zich ook jongeren aan op internaat na het overlijden van een ouder. Ze geven een afwezige indruk, hun vaten ontploffen, ze hebben onbegrepen kwetsuren en soms verbergen ze een groot verdriet. Signalen die ze hierover geven, zijn voor volwassenen soms onbegrijpelijk. Wat te doen met hun explosies, dwingend emoties of achtergebleven pijn? Welke zijn hun achterliggende boodschappen? Hoe geef je hen meer draagkracht? Hoe begrens je hun gedrag en reik je handvaten aan? Hoe schat je het gedrag en de handelingen van kinderen en jongeren juist in en leer je er als volwassene correct mee omgaan? Tijdens de vorming krijg je mogelijkheden aangereikt om kinderen en jongeren te helpen de angsten, emoties en onzekerheden een plaats te geven.’

Strategie en methode:

Interactieve uiteenzettingen en teamopdrachten

Bijkomende info:

De lunch is inbegrepen in de prijs.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Celie Lut
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vormingscentrum Guislain (Inschrijven afgesloten)
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 17 november 2017 van 09:30 tot 15:30
KaSOH Kindsheid Jesu Sint-Jozef Internaat (Inschrijven afgesloten)
Kempische steenweg 400
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 10 november 2017 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.