Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317Z-ind Opvolgseminarie voor opvoeders – de opvoeder als coach

Doelstellingen:

Samen gaan we in op andere deze vragen:

 • Hoe maken we iets bespreekbaar?
 • Hoe krijgen we een jongere gemotiveerd om te veranderen?
 • Als we zelf weten hoe iets anders kan, mogen we dat dan zeggen? Is dat dan nog coaching?
 • Hoe bouw ik een vertrouwensrelatie op?
 • Wanneer ga ik te snel?
 • Hoe confronteer ik de jongere met zijn/haar gedrag?
 • Hoe ga ik om met weerstand?
 • Wat zijn goede vragen?

Maar daarnaast streven we ook volgende zaken na:

 • netwerking en intervisie in een veilige setting met opvoeders van andere internaten
 • Dit seminarie wil een inspiratiemoment zijn en een doorstart voor opvoeders die soms het gevoel hebben op een dood spoor beland te zijn, een nieuwe dynamiek creëren 
Doelgroep:

Opvoeders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een belangrijk deel van de opdracht van een opvoeder en een internaat is om de internen “te coachen” rond hun gedrag. We willen hun een spiegel voorhouden over hoe ze zijn en overkomen opdat ze krachtig in de wereld kunnen staan.

Als opvoeder merken we vaak allerlei gedrag op, een jongere is stil tijdens de groepsactiviteiten, een andere reageert nogal bot als hij/zij aangesproken wordt, enz…

Hoe kunnen we hier al “coachend” mee omgaan?

Tijdens dit tweedaags seminarie zoeken we samen naar antwoorden. Op een interactieve en ervaringsgerichte manier ontdekken we wat coachen juist is en hoe we dit kunnen inzetten in het omgaan met de jongeren.

Volgende blokken zullen zeker aanbod komen:

 • kennismaking
 • via ervaringsgerichte opdrachten opbouwen van een coachingsmodel en een coachende houding
 • onderzoeken hoe en waar coaching binnen het werken met de jongeren kan en waar we op botsen en hoe we daar mee om kunnen gaan
 • oefenen in een coachende houding en het stellen van coachende vragen
 • samenwerkingsoefening

En nog dit:

Elke jongere is uniek, elke opvoeder is ook uniek. Alleen hebben we vaak geen zicht op alles wat we in huis hebben en hoe we dit alles zo goed mogelijk kunnen hanteren. Coaching is jongeren zicht helpen krijgen op het unieke in zichzelf, op een manier waarop ze leren dat unieke te hanteren. Om dit te kunnen gaan we tijdens dit seminarie ook op zoek naar het uniek in jezelf als opvoeder, en leer je dit op een coachende manier te hanteren.

Het programma wordt samen met de opvoeders bepaald om voldoende op jullie vragen te kunnen ingaan.

Strategie en methode:

Interactieve uiteenzettingen en creatieve werkvormen

Bijkomende info:

De lunch is inbegrepen in de prijs.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Het basisseminarie voor opvoeders gevolgd hebben


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 13 december 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 240,00 Euro
Lesgever: Engelborghs Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Huyze Komvest (Inschrijven afgesloten)
Komvest 36
8000 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 20 december 2017 van 09:30 tot 15:30
  • donderdag 21 december 2017 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.