Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317J-module 2 Leercoaching op internaat: breinbeleid

Doelstellingen:

Na de basisvorming Leercoaching op internaat, willen we graag een diepere kennis rond een aantal thema’s bijbrengen die nodig is om op een effectieve manier aan leercoaching te kunnen doen.

We beogen volgende zaken:

  • impact op de kwaliteit van de doelgroep (kennis, vaardigheden, attitudes)
  • impact op het handelen van de doelgroep
  • impact op het leren van internen of het functioneren van internaten

Concreet – worden volgende thema’s tijdens modules verspreid over 2 schooljaren behandeld:

Schooljaar 2017-2018

  • Plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij de puber leren begrijpen en manieren om ermee om te gaan verkennen
  • Breinbeleid, geheugengebruik, tekstvakken leren begrijpen en manieren om ermee om te gaan verkennen

Schooljaar 2018-2019

  • Betrokkenheid en motivatie, aandacht en concentratie, krachtige leeromgevingen leren begrijpen en manieren om ermee om te gaan verkennen
  • Leren omgaan met evaluatie, zelfevaluatie, vragen lezen, antwoorden formuleren. Feedback geven en rapporten bespreken
Doelgroep:

Opvoeders en beheerders van internaten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Module 2: Breinbeleid, geheugengebruik, tekstvakken leren

  • Inleiding
  • Biologie: hoe verzorgen we het brein? Hoe werkt het geheugen? Is multitasken een goede strategie?
  • Vorm geven aan een breinvriendelijk internaat.
  • Sterkmakers voor het geheugen, tips voor opvoeders om internen op een krachtige manier te leren omgaan met hun geheugen
  • Wat is effectvol en efficiënt herhalen? Hoe leer je het aan je internen? Hoe kunnen we de leerkrachten hierbij betrekken?
  • Verhaallijnen van teksten onthouden, kernwoorden van alinea’s vinden, teksten structureren en schematiseren, samenvattingen maken
  • Leren vragen stellen over teksten om het antwoord te vinden op: ‘Ken ik mijn les?’
  • Sterke apps voor geheugentraining worden gedemonstreerd

 

Strategie en methode:

Interactieve uiteenzetting

Bijkomende info:

De lunch is inbegrepen in de prijs.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Opvolging van de studiedag: Basisvorming leercoaching

Voorwaarde:

De basisvorming Leercoaching gevolgd hebben


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 29 september 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 85,00 Euro
Lesgever: Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum Brussel (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 oktober 2017 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.