Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8317Q Organisatiecultuur in beweging

Doelstellingen:

Een visie verwoorden t.a.v. wat organisatiecultuur is en hoe cultuur functioneert bij de dagelijkse activiteiten en veranderkundige interventies in een onderwijsinstelling

De cultuur van de eigen organisatie analyseren m.b.v. kwantitatieve en kwalitatieve methoden

Een zelf ontwikkeld plan van aanpak voor cultuuronderhoud en –verandering presenteren en aftoetsen, inclusief interventies in de eigen organisatie

Eigen leervraag formuleren en aanzetten van antwoord en uitwerking verkennen doorheen het traject met de mogelijkheid van nazorg per mail door de docent

Doelgroep:

Professionals met een leidinggevende taak onafgezien van het onderwijsniveau en van het (hiërarchisch) niveau in de onderwijsinstelling.

Als mogelijke deelnemers denken we bijvoorbeeld aan een coördinator, projectverantwoordelijke, beleidsmedewerker, middenkader, directie, pedagogisch begeleider, bestuurder, …

Vanuit andere netten of professionele beroepenvelden kan aangesloten bij deze training

Aanbieder: Kerngroep kwaliteit, leidinggeven en HR
Inhoud:

organisatiecultuur.png

Download hier de folder

 

Cultuur als kernfactor bij organisatieverandering

Antropologische benadering van cultuur

Geen organisatieverandering zonder zelfontwikkeling

Managementpraktijk en organisatiecultuur

Is cultuur een bedrijfskundig puzzelstukje of is het de puzzel?

De eigen cultuur analyseren op kwantitatieve en kwalitatieve wijze

Verantwoorde keuze bij de paradox de ‘cultuur voeden’ versus de ‘cultuur transformeren’

Het voortdurend voeden van de cultuur met nieuwe elementen

Gedragen interventies uitwerken, evalueren en bijsturen in de eigen organisatiecultuur

Strategie en methode:

Onderwerpen (zie invalshoeken)

Activiteiten deelnemers

Deelnemers lezen vooraf een bijdrage en vullen een vragenlijst in om zicht te krijgen op persoonlijke dilemma’s bij het voeren van een zindialoog.

Eerste bijeenkomst - woensdag 18 oktober 2017 13.00 – 17.00 uur AFGELAST!

Eerste bijeenkomst - woensdag 7 februari 2018 13.00 – 17.00 uur

Interactief: wat is cultuur, functie cultuur, management en cultuur, de puzzel.

Uitwisselen van de uitkomsten van de cultuuranalyse in kleine groepjes. Aandachtspunten voor het uitzetten vragenlijst in onderwijsorganisatie.

Tussen eerste en tweede bijeenkomst zetten deelnemers de vragenlijst (samen) uit bij enkele collega’s in de instelling. Tevens ontwikkelen zij een actieplan op hoofdlijnen a.d.h.v. een format.

Tweede bijeenkomst - woensdag 21 maart 2018 13.00 – 17.00 uur

Kwalitatieve methode cultuuranalyse. Voorwaarden voor cultuurverandering . Interventie mogelijkheden .

Tussen tweede en derde bijeenkomst verdiepen deelnemers hun analyses en ontwikkelen een plan van aanpak.

Derde bijeenkomst - nog te bepalen door de deelnemers -13.00 – 17.00 uur

Presentaties van de actieplannen door de deelnemers en bespreking met aanwezigen.

Deelnemers kunnen het hele traject en tot drie maanden na de laatste bijeenkomst per mail feedback vragen aan de trajectleider voor analyses, plannen van aanpak en interventies.

Bijkomende info:

Inbegrepen in de kostprijs van € 380,00 zijn samen met de vorming de catering, de nazorg en het cursusmateriaal.

Het traject staat open voor minimaal tien en maximaal vijftien deelnemers. Bij deelname van dertien of meer deelnemers verlaagt de deelnameprijs naar € 300,00.

Een collega van dezelfde onderwijslocatie krijgt 15% korting.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw!

Voorwaarde:
  • Voor het vormingstraject moeten minimaal tien en maximaal vijftien deelnemers zijn
  • Inschrijven en uitschrijven is mogelijk tot vrijdag 19 januari 2018. Een inschrijving is volledig bij betaling van € 300,00.

Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 20 januari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 380,00 Euro
Lesgever: Van den Boom Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 7 februari 2018 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
    • woensdag 21 maart 2018 van 13:00 tot 17:00 (Afgelast)
    • vrijdag 29 juni 2018 van 00:00 tot 00:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.