Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MTA-1 Netwerkdagen rond BREDE taalscreening

Doelstellingen:

Je kan de BREDE screening doelgericht aanpakken.

Je maakt kennis met screeningsinstrumenten voor een BREDE screening. Je kan screeningsinstrumenten doelgericht inzetten binnen de BREDE screening.

Je kan kritisch reflecteren over de manier waarop je de screening op je school aanpakt.

Je kan de gegevens uit de taalscreening interpreteren.

Je bent in staat om de screeningsresultaten op een zinvolle manier terug te koppelen naar het team, de ouders en de leerlingen.

Je kan klasintern en –extern inspelen op de noden van je leerlingen die uit de screening blijken.

Je kent verschillende manieren waarop je het effect van je acties kan meten.

Je kan gericht aan de slag met de resultaten van de effectmeting.

Je kan kritisch reflecteren over de manier waarop je met de gegevens van de brede taalscreening aan de slag gaat.

Doelgroep:

Verantwoordelijken voor de taalscreening in het 1ste jaar secundair.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Sessie 1

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de doelstellingen van de screening. Je leert screeningsinstrumenten inzetten binnen de BREDE taalscreening. Je bekijkt hoe de aanpak op jouw school hierbij past en waar er nog groeikansen zijn. Daarnaast hebben we ook oog voor de communicatie van de screeningsresultaten naar het team. We bekijken de aandachtspunten bij de terugkoppeling op de klassenraad.

Sessie 2

Na de BREDE screening wil je met de resultaten aan de slag gaan. In het overleg staan zowel de klasinterne als de klasexterne aanpak centraal. We reiken je middelen aan om de taalvaardigheid van àlle leerlingen te verbeteren en specifiek in te spelen op de noden van al je leerlingen.

Sessie 3

In deze derde sessie komt de effectmeting van je acties aan bod. Je krijgt verschillende manieren om de evolutie van je leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast is er in deze sessie ook ruimte om in intervisie met elkaar te gaan. Aan de hand van concrete cases bespreken we de trajecten die scholen opzetten na de screening.

Strategie en methode:

Interactieve sessies en intervisie

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers engageren zich om aan alle sessies deel te nemen.

De deelnemers zijn bereid om eigen voorbeelden te delen en te bespreken.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 25 september 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: van Ael Gerd
Philips Iris
De Braekeleer Helga
Binnemans Tine
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 28 september 2017 van 09:00 tot 12:00
    • donderdag 19 oktober 2017 van 09:00 tot 12:00
    • donderdag 24 mei 2018 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.