Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-2 Netwerkdagen leermeesters bewegingsopvoeding (begeleider Karen Nackom)

Doelstellingen:

Informeren en professionaliseren van “afgevaardigde” leerkrachten bewegingsopvoeding uit scholengemeenschappen.

De netwerkdagen hebben tot doel relevante informatie te laten doorstromen van het niveau van de centrale stuurgroep bewegingsopvoeding en de regionale vakbegeleiding naar het niveau van de school. De netwerkvergaderingen spelen zowel in op de actualiteit als op uitdagingen die leerkrachten bewegingsopvoeding op de klasvloer ervaren

Doelgroep:

Leerkrachten lichamelijke opvoeding van kleuterscholen of lagere scholen die door hun (coördinerende)directeur aangesteld werden om hun scholengemeenschap te vertegenwoordigen.

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Terugkerende inhoud:

Stand van zaken nieuwe leerplanconcept 'Zin in leren, zin in leven' (ZILL)
Informatie vanuit inspectie / doorlichtingen / Vlaanderenbreed overleg bewegingsopvoeding

Specifieke inhoud (nog )onder voorbehoud:

Gastspreker Prof. Peter Yserbyt: blik op interessante onderzoeksgegevens met focus op het vak en de leerkracht lichamelijke opvoeding


Praktijksessie "Een gezonde en fitte levensstijl integreren via digitale kijkwijzers". Bart Gilis en Evelien Huysmans Hogeschool PXL

 

Vraaggestuurde inhoud

Evaluatie netwerkdagen 2017-2018
Brainstorm over inhoud netwerkdagen 2018-2019

Strategie en methode:

Systeem van afvaardiging: Elke scholengemeenschap vaardigt (minimaal) één collega uit zijn scholengemeenschap af die als een soort “gangmaker” beschouwd wordt: hij is -als afgevaardigde van zijn scholengemeenschap- op de netwerkdagen aanwezig en onderneemt acties om collega’s van zijn scholengemeenschap op hun beurt te informeren. Vaak gebeurt het dat de rapportering over de netwerkdagen een start vormt van een structureel overleg voor leerkrachten lichamelijke opvoeding binnen de scholengemeenschap waardoor initiatieven gemeenschappelijk worden aangepakt.

Didactische werkvormen:
Voordracht/plenum: uitwisselen van informatie/ actualiteit al dan niet door externe spreker
Intervisie: Uitwisseling van gedachten, standpunten

Bijkomende info:

Drank en koffie bij het onthaal zijn in de prijs inbegrepen; een broodjesmaaltijd niet. Deze prijs kan eventueel nog wijzigen, omwille van gastsprekers.

De sessies vinden plaats in het Pastoraal Centrum in Mechelen. In de Pelikaanzaal (16/11 + 02/02) en Suenenszaal (16/05 reservedag). Ingang via de Frederik de Merodestraat 18. Parkeren kan op parking Kathedraal, Grote Markt of Veemarkt (allemaal op 5 min. wandelafstand). Wie met de trein komt, stapt af in station Mechelen-Centraal of Mechelen-Nekkerspoel (telkens 15 min. stappen). 

 

Omwille van een specifieke inhoud kan de locatie soms wijzigen. Dit wordt duidelijk aangegeven in de agenda die een 14-tal dagen vóór de effectieve netwerkdag aan de ingeschreven deelnemers wordt overgemaakt. De agenda wordt doorgestuurd naar het mailadres waarmee de deelnemers werden ingeschreven.

 

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Leerkrachten nemen aan alle netwerkdagen deel. Wanneer een school genoodzaakt is om verschillende leerkrachten af te vaardigen, schrijft de school ofwel al haar leerkrachten in, of spelen leerkrachten de gedetailleerde uitnodiging tijdig aan hun collega door. 


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 november 2017 inschrijven en tot en met woensdag 15 november 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 40,00 Euro
Lesgever: Nackom Karen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 16 november 2017 van 09:00 tot 15:30
    • vrijdag 2 februari 2018 van 09:00 tot 15:30
    • woensdag 16 mei 2018 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.