Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MLK-5 Netwerkdag Frans

Doelstellingen:

-  de krachtlijnen van het leerplan Frans in het basisonderwijs leren kennen

- de doelstellingen van het leerplan leren realiseren via activerende werkvormen

- doeltreffend en leerplangericht de doelen voor mondelinge interactie leren evalueren

- instructietaal verwerven om zo communicatief aan de slag te gaan tijdens de lessen Frans

Doelgroep:

leerkrachten 2e en 3e graad basisonderwijs met het vak Frans in hun opdracht

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Het leerplan Frans stelt de communicatie centraal. Kinderen moeten zo snel mogelijk aan de slag in de doeltaal. Tijdens deze vier sessies gaan we na hoe we dit concreet kunnen realiseren.

sessie 1: We bespreken de visie van het leerplan en bekijken of we deze in onze methodes terugvinden.

sessie 2: We maken kennis met enkele activerende werkvormen en gaan na hoe deze in onze lessen Frans kunnen ingezet worden en een hulp kunnen bieden om onze doelen te bereiken.

sessie 3: We overlopen verschillende mogelijkheden om de mondelinge interactie efficiënt en doelgericht te kunnen evalueren.

sessie 4: Een rijk taalaanbod is een van de voorwaarden om een taal te leren. Het is belangrijk dat leerkrachten een eenvoudig en gepast taalgebruik hanteren in de klas. Tijdens deze sessie willen we aan de leerkrachten de nodige talige ondersteuning aanbieden. We zetten in op instructietaal die je in de klas kan hanteren.

Bijkomende info:

Elke deelnemer brengt zijn / haar (indien de school erover beschikt) methode (handboek) mee.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie inschrijft, engageert zich voor de vier sessies!


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 13 oktober 2017 inschrijven en tot en met zondag 15 oktober 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Vanden Waeyenbergh Mia
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 16 oktober 2017 van 13:00 tot 16:00
    • dinsdag 12 december 2017 van 13:00 tot 16:00
    • donderdag 22 februari 2018 van 13:00 tot 16:00
    • dinsdag 17 april 2018 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.