Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MNE-1 Bijeenkomst beginnende leraren (start aanvangsbegeleiding 2016-2017)

Doelstellingen:
  • De deelnemers wisselen ervaringen uit
  • De deelnemers krijgen informatie over integratieopdrachten (integratie tussen verschillende vaardigheden, integratie tussen taalvaardigheid en taalbeschouwing)
  • De deelnemers leggen elkaar concrete vragen voor
  • De deelnemers werken samen om bestaande opdrachten te verfijnen
Doelgroep:

Leraren die in 2016-2017 startten met de aanvangsbegeleiding

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Zie doelstellingen

Strategie en methode:

Info- en werkmoment

Bijkomende info:

Deze bijeenkomst is een deel van het traject aanvangsbegeleiding 2016-2017. We wisselen concrete ervaringen uit en maken een stand van zaken: wat gaat goed?, wat kunnen we nog verfijnen aan onze lessen en aanpak?, welke concrete vragen (vakinhoudelijk, organisatorisch, leerplangebonden, evaluatiegericht…) hebben we?

Omdat veel leraren en vakgroepen sleutelen aan opdrachten waar verschillende vaardigheden samenkomen of een sterke integratie is tussen taalbeschouwing en taalvaardigheid, wil ik hier aan de hand van praktijkvoorbeelden suggesties en input geven.

Ik nodig jullie uit concrete vragen mee te brengen. Zo kunnen we een open gesprek voeren vanuit onderwerpen die er voor jullie toe doen. Als je lesmateriaal maakte waar je fier op bent, dan nodig ik je uit dit mee te brengen om te delen met andere aanwezigen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Ingeschreven zijn voor de aanvangsbegeleiding 2016-2017


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 22 oktober 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bombeke Gino
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 25 oktober 2017 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.