Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MNE-2 Bijeenkomst beginnende leraren (aanvangsbegeleiding 2017-2018)

Doelstellingen:
  • De deelnemers wisselen ervaringen uit
  • De deelnemers leggen elkaar concrete vragen voor
  • De deelnemers tonen good practices
Doelgroep:

Beginnende leraren Nederlands 2017-2018

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Zie doelstellingen

Strategie en methode:

Intervisiemoment

Bijkomende info:

Deze bijeenkomst is een deel van het traject aanvangsbegeleiding. We wisselen concrete ervaringen uit en maken een stand van zaken: wat gaat goed?, wat waren fijne lesmomenten?, welke groeikans hebben we nog?, welke concrete vragen (vakinhoudelijk, organisatorisch, leerplangebonden, evaluatiegericht…) hebben we?

Ik nodig jullie uit concrete vragen mee te brengen. Zo kunnen we een open gesprek voeren vanuit onderwerpen die er voor jullie toe doen.

Als je lesmateriaal maakte waar je fier op bent, dan nodig ik je uit dit mee te brengen om te delen met andere aanwezigen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Ingeschreven zijn voor de aanvangsbegeleiding 2017-2018


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 25 februari 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bombeke Gino
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 28 februari 2018 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.