Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MTA-2 Netwerkdagen vervolgcoaches OKAN

Doelstellingen:

Met de collega’s vervolgcoaches uit de Regio Mechelen-Brussel kom je drie keer per jaar samen rond actuele thema’s rond Okan en vervolgcoaching. Je leert elkaar kennen en wisselt uit met elkaar. Intervisie en supervisie worden afgewisseld. Je kan ook steeds eigen leervragen binnen brengen.

Doelgroep:

Vervolgcoaches Regio Mechelen-Brussel

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

Lerend netwerk dat gedeeltelijk werkt volgens de noden van het schooljaar: opvolging leerlingen in de vervolgschool, hoe de juiste personen in de vervolgschool zoeken, hoe collega’s coachen, hoe studiekeuzeproces begeleiden, hoe leerlingen naar een nieuwe school brengen, NIT-traject opstellen bij flexibele leerwegen, …

Strategie en methode:

Interactieve sessies/intervisie/supervisie aan de hand van leervragen en onderwijsactualiteit.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers engageren zich om aan alle sessies deel te nemen.

De deelnemers zijn bereid om eigen voorbeelden te delen en te bespreken.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 4 november 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: van Ael Gerd
Devos Ann
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 7 november 2017 van 13:30 tot 16:00
    • maandag 26 februari 2018 van 13:30 tot 16:00
    • woensdag 16 mei 2018 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.